Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Lärarexamen eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Inställd

  VT1825%Di

  Vecka 03-22

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34007

 • Inställd

  VT1825%Di

  Vecka 03-22

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34008

 • Inställd

  VT1825%Di

  Vecka 03-22

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34009

 • Inställd

  VT1825%Di

  Vecka 03-22

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34010

 • Inställd

  VT1825%Di

  Vecka 03-22

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34006

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Interkulturell handledning av studenter

Kurs 7,5 högskolepoäng

Under kursen introduceras begreppet interkulturalitet och sätts i relation till det uppdrag en handledare av lärarstudenter har.

Kursen behandlar följande frågor:
Vad kan ett interkulturellt förhållningssätt vara i relation till handledning?
Vad krävs av en handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen?
Vilken roll har högskolan under studentens verksamhetsförlagda utbildning?
Hur ser min egen pedagogiska grundsyn ut och hur relaterar den till studentens syn och utbildningens mål?

Kursen utgår från deltagarnas eventuella erfarenheter av handledning som sätts i relation till teorier om till exempel interkulturalitet och handledning.

Observera att kursen inte är en distanskurs utan undervisning sker på respektive ort på 25%

Kursen ges på fem orter, nedan ser du anmälningskod för respektive ort:


Höstterminen 2017:

Anmälningskod: SH-34001 Pysslingen, Inställd
Anmälningskod: SH-34002 Järfälla, undervisning sker eftermiddagar
Anmälningskod: SH-34003 Huddinge, undervisning sker eftermiddagar
Anmälningskod: SH-34004 Salem, undervisning sker eftermiddagar
Anmälningskod: SH-34005 Campus Flemingsberg, undervisning sker förmiddagar


För mer information se vår hemsida www.sh.se/lu


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Kursens upplägg är seminarier och föreläsningar, med uppgifter kopplade till den egna verksamheten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • handleda lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning
 • hantera olika praktiskpedagogiska moment inom handledaruppdraget
 • förklara hur den egna praktiken förhåller sig till den egna pedagogiska grundsynen och utveckla ett professionellt förhållningssätt i förhållande till studenter
 • redogöra för lärarutbildningens övergripande struktur
 • redogöra för kommunens och högskolans åtaganden i fråga om verksamhetsförlagd utbildning
 • bedöma professionsutveckling formativt och summativt

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter inför, samt muntliga redovisningar och praktiska övningar under seminarier.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.