Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Lärarexamen eller motsvarande

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • 2019-03-15

  HT1925%Di

  Vecka 36-03

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34054

 • 2019-03-15

  HT1925%Di

  Vecka 36-03

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34056

 • 2019-03-15

  HT1925%Di

  Vecka 36-03

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34053

 • 2019-03-15

  HT1925%Di

  Vecka 36-03

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34055

 • 2019-03-15

  HT1925%Di

  Vecka 36-03

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34052

 • 2019-03-15

  HT1925%Di

  Vecka 36-03

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34057

 • 2019-09-15

  VT2025%Di

  Vecka 04-23

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34058

 • 2019-09-15

  VT2025%Di

  Vecka 04-23

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34059

 • 2019-09-15

  VT2025%Di

  Vecka 04-23

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34061

 • 2019-09-15

  VT2025%Di

  Vecka 04-23

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34062

 • 2019-09-15

  VT2025%Di

  Vecka 04-23

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34060

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv

Kurs 7,5 högskolepoäng

Under kursen introduceras begreppet interkulturalitet och sätts i relation till det uppdrag en handledare av lärarstudenter har.

Kursen behandlar följande frågor:
Vad kan ett interkulturellt förhållningssätt vara i relation till handledning?
Vad krävs av en handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen?
Vilken roll har högskolan under studentens verksamhetsförlagda utbildning?
Hur ser min egen pedagogiska grundsyn ut och hur relaterar den till studentens syn och utbildningens mål?

Kursen utgår från deltagarnas eventuella erfarenheter av handledning som sätts i relation till teorier om till exempel interkulturalitet och handledning.

Observera att kursen inte är en distanskurs utan undervisning sker på respektive ort på 25%

H19 ges kursen på 6 orter, nedan ser du anmälningskod för respektive ort:


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2019

Undervisningens uppläggning

Kursens upplägg är seminarier och föreläsningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • hantera olika praktiskpedagogiska moment inom handledaruppdraget och använda sig av samtalsmodeller
 • förklara hur den egna praktiken förhåller sig till den egna pedagogiska grundsynen och utveckla ett professionellt och interkulturellt förhållningssätt i förhållande till lärarstudenter
 • redogöra för lärarutbildningens övergripande struktur
 • redogöra för kommunens och högskolans åtaganden i fråga om verksamhetsförlagd utbildning
 • bedöma professionsutveckling formativt och summativt
 • värdera och använda aktuell professionsutvecklingsmatris
 • redogöra för läraryrkets etiska principer.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter inför, samt muntliga redovisningar och praktiska övningar under seminarier.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2019

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.