Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Lärarexamen inom lärarutbildning med inriktning förskoleklass till årskurs 6 eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT1825%Di

  Vecka 36-03

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34040

 • Anmälan

  VT1925%Di

  Vecka 04-23

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34041

 • 2019-03-15

  HT1925%Di

  Vecka 36-03

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34064

 • 2019-09-15

  VT2025%Di

  Vecka 04-23

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34065

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen syftar till att introducera studenten i datalogiskt tänkande som kan beskrivas som problemlösning med hjälp av datorer. Med den utgångspunkten behandlas grunder inom programmering med ett tydligt perspektiv på dess användning i de tidiga skolåren (F-6). Studenten får träna på olika former av programmering såsom kod- och blockprogrammering. Under kursen diskuteras och praktiseras programmering utifrån skolans styrdokument. Till exempel behandlas koppling till olika ämnens kursplaner.

I kursen ingår fem obligatoriska och examinerande träffar. Kursen ges under vårterminen på KomTek i Järfälla och under höstterminen på KomTek i Botkyrka.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Under kursen används varierande undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, webbseminarier och praktiska övningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • använda enkel analog programmering, kod- och blockprogrammering
 • diskutera programmeringens betydelse i skola och samhälle
 • identifiera progression i elevers programmeringskompetens i förhållande till deras behov och utifrån skolans styrdokument
 • diskutera programmering ur ett interkulturellt perspektiv
 • utforma lektionsplanering utifrån ett valt datorprogram och koppla det till skolans styrdokument

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, praktiska programmeringsuppgifter och deltagande på samtliga kurstillfällen samt i diskussioner på studiewebben.

Högst ett kurstillfälle kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift och praktiska programmeringsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.