Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Utbildningsvetenskap 1 (10,5 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap 2 (7,5 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap 3 (7,5 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap 4 (7,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I (4,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning 2 (7,5 högskolepoäng), eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

  • 2019-03-15

    HT19100%Dag

    Vecka 36-03

    Anmälningskod: SH-34073

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Samhällsorienterade ämnen, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs

Kurs 30 högskolepoäng

Kursen fokuserar på hur man som lärare skapar undervisande moment som syftar till att träna kunskaper och förmågor inom de samhällsorienterande ämnena för årskurs 4-6. Kursen tar även upp hur färdigheter från dessa moment sedan skall bedömas och betygsättas enligt gällande läroplan samt anvisningar och utvärderingar från Skolverket och Skolinspektionen. Under kursen behandlas såväl ämnesteori som ämnesdidaktik liksom ett ämnesintegrerat arbetssätt. Kursen består av fyra ämnesspecifika delkurser och en avslutande ämnesfördjupning där de olika ämnesperspektiven knyts ihop utifrån ett didaktiskt perspektiv.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: Kursplanen är ännu inte beslutad

Undervisningens uppläggning

Kursplanen är ännu inte beslutad

Lärandemål

Kursplanen är ännu inte beslutad

Examination

Kursplanen är ännu inte beslutad

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

När kursplanen är beslutad kommer länk till den att publiceras här.

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.