Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

SH Karriär

SH Karriär är en jobbportal som riktar sig till studenter på Södertörns högskola och till högskolans företags- och organisationskontakter.

För studenter

SH Karriär ska ge dig som student bättre möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet, såväl regionalt som på internationell nivå. Det kostar ingenting att bli medlem och du anmäler dig på karriar.sh.se. Bli medlem på SH Karriär redan idag så kan du ta del av annonser om

• Heltidsarbete
• Deltidsarbete
• Ideell verksamhet
• Praktikplatser och traineejobb
• Uppsatsförslag och exjobb

För företag och organisationer

Som företag/organisation är du välkommen att  använda dig av vår jobbportal SH karriär. På SH Karriär kan du enkelt ladda upp annonser kostnadsfritt i 10 dagar till våra studenter om:

• Heltidsarbete
• Deltidsarbete
• Ideell verksamhet
• Praktikplatser och traineejobb
• Uppsatsförslag och exjobb

SH Karriär förväntas bli en nyckelresurs för våra studenter att etablera en första kontakt med arbetsgivare i deras framtida karriär. Vi hoppas därför att du blir företagsanvändare på SH Karriär och får tillgång till våra talangfulla studenter. Registrera dig på SH Karriär redan idag på http://karriar.sh.se/for-employers.

Kontakt 

Har du frågor om SH Karriär? Kontakta oss på shkarriar@sh.se.

SH Karriär är utvecklad och drivs av Graduateland ApS.