Om Södertörns högskola/ Konferenser

Konferensfakta

När: 2015-11-05 09:00,2015-11-05 16:30

Var: MB503

Arrangeras av: Lärarutbildningen

Evenemangsspråk: Svenska

Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

MIK Konvent 2015

Medie- och informationskunnighet inom lärarutbildning

2015-11-05 09:00,2015-11-05 16:30
Lärarutbildningen vid Södertörns högskola arrangerar 2:a nationella sammankomsten kring MIK-frågor. Temat är det pågående skiftet till 1:1. Hur inverkar denna infrastrukturella förändring (en laptop, lärplatta etc. per elev och lärare)på lärarprofessionen och lärarutbildningen på kort och lång sikt?

MIK Konvent 2015

Medie- och informationskunnighet inom lärarutbildning

MIK Konvent 2015-Medie- och informationskunnighet inom lärarutbildningAllt fler driver på för att medie- och informationskunnighet (MIK) ska ingå i lärarutbildningen. Parallellt pågår digitaliseringen och medialiseringen av skolan. Hur förhåller sig medieteknologier-information-kunskap-pedagogik och värdegrund till varandra?

Tema

I många av Sveriges kommuner är en viktig del av digitaliseringen av skolan övergångar till 1:1. Det vill säga en laptop, lärplatta etc. per elev och lärare. Denna omställning pågår runt om i landets kommuner och på olika skolstadier och den signalerar en ny fas i skolans sedan länge pågående digitalisering. 1:1 är även förknippat med nya pedagogiska arbetsformer, utvidgning av klassrummet, och förändrade relationer mellan lärare och elev. Hur inverkar denna infrastrukturella förändring på lärarprofessionen och lärarutbildningen på kort och lång sikt?

Bakgrund

I november 2014 hölls den första nationella sammankomsten kring medie- och informationskunnighet (MIK). Tanken är att MIK-konventen ska vara årliga och arrangeras i en stafett mellan de av landets lärosäten som erbjuder lärarutbildningar.

MIK-begreppet har sin bakgrund i Unesco sammanhang och lanserades på svenska via Nordicom vid Göteborgs universitet. Under MIK-paraplyet framhålls särskilt frågor om yttrandefrihet, demokrati, utbildning och ny teknik.

På Södertörn och andra lärosäten har MIK kommit att användas som ett paraplybegrepp även för de diskussioner som brukar samlas under benämningen informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Det innebär att MIK även handlar om medier i skolan och de undervisnings- och läromedier som används i skolan. Här ingår inte bara böcker, skärmar och lap tops utan även den digitala närverksstruktur och online miljö som alltmer lärande sker inom.

Det första ”MIK-konventet” var ett samarrangemang mellan Malmö högskola, Södertörns högskola och Statens medieråd. Nu arrangerar lärarutbildningen vid Södertörns högskola den 2:a nationella sammankomsten kring MIK-frågor. Vilket sker i samarbete med Malmö Högskola, Statens Medieråd och Utbildningsradion.

Användbara länkar

Kontaktperson

michael.forsman@sh.se