Om Södertörns högskola/ Konferenser

Conference facts

When: 2016-06-13 10:00,2016-06-14 16:00

Where: Södertörn University

Organiser: The Swedish language section at Södertörn University in cooperation with Stockholm University

Event language: English

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe: No

Forum för textforskning 11

Forum for Discourse Studies 11

2016-06-13 10:00,2016-06-14 16:00
Välkommen till den elfte konferensen i serien Forum för Textforskning (FoT 11) vilken arrangeras vid Södertörns högskola 13–14 juni 2016. Temat för konferensen är Kritiska textanalyser. Konferensen arrangeras av Svenska vid Södertörns högskola i samarbete med Stockholms universitet.

Om konferensen

Information in English

Event language: Swedish and English

Välkommen till den elfte konferensen i serien Forum för Textforskning (FoT 11) vilken arrangeras vid Södertörns högskola 13–14 juni 2016. Temat för konferensen är Kritiska textanalyser. 

Konferensen har av tradition främst riktad sig till textforskare med språkvetenskaplig bakgrund, men är här även öppen för föredrag och workshoppar relaterade till textanalys och textforskning i vidare mening. Konferensen välkomnar bidrag inom många områden: diskursanalys, retorik, skrivforskning, läsforskning, språkteknologi, skriftbruksforskning, översättning, litterär stilistik, läsbarhetsforskning, facktextforskning, forskning om skolans och högskolans texter, myndighets- och marknadskommunikation och mycket mer.

Som konferensspråk fungerar både skandinaviska språk och engelska. Parallellspråkiga presentationer med t.ex. muntlig presentation på svenska och Powerpoint på engelska välkomnas, eftersom det underlättar för deltagare med engelska som huvudspråk.

Till konferensen planeras en peer review-granskad volym av skriftserien Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola (Södertörn Discourse Studies), som är rankad på den s.k. norska listan. Volymen välkomnar bidrag på konferenstemat Kritiska textanalyser.

Deltagare

Deltagarlista.pdf

Arrangörsgrupp Södertörns högskola

Ämnet svenska: Per Ledin (sammankallande), Robin Samuelsson, Hedda Söderlundh, Daniel Wojahn

Arrangörsgrupp Stockholms universitet

Ämnet nordiska språk: Anders Björkvall (koordinator för SU), Theres Bellander, Johan Christensson, GustavWestberg, Ämnet tyska: Charlotta Seiler Brylla, Ämnet engelska: Beyza Björkman

 

Användbara länkar

Kontaktperson

Robin Samuelsson
fot2016@sh.se