About us / Staff

Idris Ahmedi

Contact information

Idris Ahmedi
Senior Lecturer
Alfred Nobels allé 7
Södertörns Högskola
Flemingsberg
Phone: +46 8 608 5249
MD 479 Moas Båge

Selected Publications 

Books

The Remaking of American Strategy toward Iran and Iraq: Outline of a Theory of Foreign Policy Change (Stockholm University, 2013)

Book Chapters

»The Stateless and Why Some Gain and Others Not: The Case of Iranian Kurdistan» in Serhun Al & Emel Elif Tugdar (eds.) Comparative Kurdish Politics in the Middle East: Actors, Ideas, Interests (New York: Palgrave, 2017 forthcoming) 

»Kurdish Diaspora’s Transnational Activism and Accommodation of the Kurdish Question in Sweden» in Paul T. Levin, Bahar Baser & Hans-Ingvar Roth (eds.) Migration from Turkey to Sweden: Integration, Belonging and Transnational Community (London: I.B. Tauris, 2017) (Co-authored with Bahar Baser & Mari Toivanen)

»Teori: Varför en eklektisk ansats är att föredra inom samhällsvetenskaplig forskning» in Linus Hagström, Niklas Bremberg & Arita Holmberg (eds.) Att forska: Praktiker och roller (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2016). (Co-authored with Niklas Bremberg)

»Iran» in Carsten Anckar & Thomas Denk (eds.) Komparativ politik: Nio politiska system (Lund: Studentlitteratur, 2015). (Co-authored with Ali Abdelzadeh)

»El Kurdistanán iraní: pasado, presente y futuro» in Manuel Férez Gil (ed.) Estos son los kurdos: Análisis de una Nación (México: Universidad Anáhuac, 2014).

»Identitetens olika skepnader: Kurdiska ungdomar, ’identitetspolitik’ och globalisering» in Maria Borgström & Kartin Goldstein-Kyaga (eds.) Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid (Huddinge: Södertörns högskola, 2006).

Articles, Policy Briefs & Op-Eds

»Statsvetare: Bekämpa terrorns grogrund», SvD 16/11, 2015: http://www.svd.se/statsvetare-bekampa-grogrund-for-terror

»Från Nixon till Obama: Förändring i amerikansk Mellanösternpolitik», in Birgitta Johansson, Lena Jonsell & Gunilla Öbrin (red.) Fokus på Mellanöstern (Uppsala: Uppsala universitet , 2015), pp. 30-35: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:866154/FULLTEXT01.pdf

»Syrias Kurds Could Lose Out in Post-Assad Scenario» World Politics Review, 13 Feb 2012.

»Why Turkey No Longer Needs Israel » World Politics Review, 22 Sep 2011

»Iran och kärnvapen - tre scenarier» Internationella Studier, No. 4, 2009.

»Kraftmätningen mellan USA och Iran» Internationella Studier, No. 3, 2008.

Quoted in the press

Quoted by Reuters on Swedens defense cooperation accord with Saudi Arabia »Swedens Odd Military Alliance With Saudi Arabia » Newsweek, March 9, 2015: http://www.newsweek.com/swedens-odd-military-alliance-saudi-arabia-312414

Quoted by Basler Zeitung on the diplomatic row between Saudi Arabia and Sweden, March 13, 2015: http://bazonline.ch/ausland/europa/Die-feministische-Aussenministerin/story/11119882