About us / Staff

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Associate Professor

Senior Lecturer

School of Culture and Education

Contact information

Christina Rodell Olgac
Senior Lecturer
Alfred Nobels allé 7
Södertörns Högskola
Flemingsberg
Phone: +46 8 608 4249
PD 237 Primus

Christina Rodell Olgaç is Associate Professor and a senior lecturer of Education at Södertörn University. Since 2012, in tandem with Angelina Dimiter-Taikon, MA of Education, she has developed a two year mediator course of a total of 30 Ects., for Romani mediators working in schools and social work, the "Södertörn Model". The courses are commissioned to the University by the Swedish National Agency for Education and the National Board for Health and Welfare. On behalf of the National Agency for Education Christina Rodell Olgaç and Angelina Dimiter-Taikon also developed a course of 37,5 Ects., for 25 mother tounge teachers speaking different varieties of Romani and coming from all over Sweden, 2015-2017. In total more than 50 Romani participants have attended or are still attending the mediator and mother tongue courses. A vast majority of the participants have after completing the courses got permanent employment in their municipalities.

In her doctoral thesis, Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: från hot till möjlighet [The Roma minority in the mainstream school: from a threat to a hope for the future] (2006), Christina Rodell Olgaç analyses from an intercultural perspective how the relationship between the Romani minority and the Swedish majority has developed since the middle of 20th century until 2005 with regard to the school situation for the Roma. Her current research concerns intercultural education with a special focus on the school situation of the Romani minority, especially linguistic and cultural revitalisation processes in educational contexts, higher education, social mobility and intercultural capital. This research is mainly done in co-operation with Romani teachers in projects with methods inspired by participatory action research and critical ethnography. Her second research area is related to national self-awareness, national minorities and intercultural learning processes among student teachers.
 

Recent publications

Rodell Olgaç, Christina 2016. Snuvade på sin historia: Nationella minoriteter, lärarstudenter och smärtsamma interkultuella läroprocesser. I Frank-Michael Kirsch, René León Rosales & Christina Rodell Olgaç (red). Vem vågar vara interkulturell?: En vänbok till Pirjo Lahdenperä. Stockholm. 71-86.

Rodell Olgaç, Christina & Dimiter Taikon, Angelina 2016. Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot skolan 2012-2015: Högre utbildning, social mobilitet och interkulturellt kapital. https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/bilaga/Blob/pdf524.pdf?k=524

Rodell Olgaç, Christina 2015. Minorías nacionales, conciencia nacional y proceso de aprendizaje intercultural entre docentes en formación en Suecia /National minorities, national self-awareness and intercultural learning processes among student teachers in Sweden. Revista de Educación, No 8, 101-116 (Spanish), 291-306 (English) http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/1337/1354 http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/1352/1369

Ericson, Alla, Demetri, Mikael, Dimiter-Taikon, Angelina, Dimiter-Taikon, Kati & Rodell Olgaç, Christina 2014. Multimodal matematikdidaktik bland romska elever i Sverige och Ryssland. Nämnaren 2014:3. www.ncm.gu.se/namnaren

Rodell Olgaç, Christina 2014. Rätten till en dåtid, nutid och framtid för den romska minoriteten och allas vårt ansvar. I Goldstein-Kyaga, Katrin, Möten med Dalai lama. Reflektioner om fred, medkänsla, lycka och interkulturell dialog. Stockholm: Dialogos Förlag. (192-207)

Rodell Olgaç, Christina 2013. Education of Roma in Sweden – an interplay between policy and practice. I Hornberg, Sabine & Brüggemann, Christian (Hrsg.), Die Bildungssituation von Roma in Europa. Studien zur International und Interkulturell Vergleichenden Erziehungswissenschaft 16. Münster: Waxmann. (197-213)

Rodell Olgaç, Christina & Dimiter Taikon, Angelina 2013. "Mamma, ska jag säga att jag är rom?" En kartläggning av romska barns och elevers skolsituation i fem pilotkommuner för Skolverket. Bilaga till Skolverkets Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering till Länsstyrelsen, Dnr A2012/1387/DISK. The Swedish National Agency for Education (Skolverket)

Rodell Olgaç, Christina 2013. "Hela det romska Europa finns i Sverige, en möjlighet som vi nu försöker använda oss av": En studie om Språkrådets språkvårdande insatser och revitaliseringsarbete i romani chib 2007-2012. Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. 

Rodell Olgaç, Christina 2012. Romskt föreningsarbete bland barn och ungdomar – på väg mot ett organisationskapital. Goldstein-Kyaga, Katrin, Borgström, María och Hübinette, Tobias (red.). 2012. Den interkulturella blicken. Inte bara goda pedagogiska avsikter. Södertörn Studies in Education 2. Huddinge: Södertörn högskola. (135-154)

Rodell Olgaç, Christina 2011. Lärarstudenter i mötet med den romska minoriteten. I: Strandbrink, Peter, Lindqvist, Beatriz & Forsberg Håkan (red.), Tvära möten. Om utbildningsvetenskap och kritiskt lärande. Södertörn Studies in Education 1, Södertörns högskola. (97-114)

Rodell Olgaç, Christina 2010. Nationella minoriteter – en nordisk utblick. I: Bonnevie Lund, Anne & Bolme Moen, Bente (red.), Nasjonale minoriteter i Norge – historie, kultur og framtid. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (231-247)

Rodell Olgaç, Christina, Demetri, Mikael & Dimiter Taikon, Angelina 2010. Nya perspektiv på den romska minoritetens skolgång. I: Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans (red.), Möten i mångfaldens skola: interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Lund: Studentlitteratur. (133-155)

von Brömssen, Kerstin & Rodell Olgaç, Christina 2010. Intercultural education in Sweden through the lenses of thenational minorities and of religious education. Intercultural Education Vol. 21, Nr 2 April. (121-135)

Read more about Christina Rodell Olgac

Subjects

Affiliation