About us / Staff

Ann Runfors

Ann Runfors

Associate Professor

Senior Lecturer

School of Historical and Contemporary Studies

Contact information

Ann Runfors
Senior Lecturer
Alfred Nobels allé 7
Södertörns Högskola
Flemingsberg
Phone: +46 8 608 4459
Fax: +46 8 608 4360
F 1014 F-huset

I am a Senior Lecturer in Ethnology at the School of Historical and Contemporary Studies. My current fields of research are migration, education, youth and ethnographic approaches – with a special focus on issues relating to the structuration of everyday life in a globalised world, social positioning, intertextuality, identification, ethnification and racialization.

I have conducted research on international migration and ethnic relation topics since the early 1990s, including a number of projects that investigated how employees in welfare institutions – such as social care, pre-school and primary and secondary schools – dealt with issues relating to immigration and diversity in their work.

I received my PhD in Ethnology from Stockholm University in 2003, with a thesis titled Diversity, Oppositions and Marginalizations – a study of how immigrantness is formed in school. It is an ethnographic study of public schools in multi-ethnic Swedish urban spaces and analyses diversity management and unintentional marginalisation processes in these formal education settings. My doctoral studies resulted in a number of articles in addition to my thesis.

My postdoctoral research includes the projects Social positioning among youth in stigmatised urban spaces (financed by the Swedish Research Council) and Globalisation, welfare institutions and life choices for the young (financed by the Swedish Council for Working Life and Social Research). They investigate the life strategies, self-positioning and identity building of youths in stigmatised urban spaces in contemporary Sweden – most of them children of migrants. These projects have resulted in a book, Toleransens intoleranta baksida (the intolerant downside of tolerance), as well as a number of articles.

I started working at Södertörn University in 2011, where I teach and supervise in Ethnology at both graduate and postgraduate levels. I also teach and supervise on the degree programme in intercultural teacher education.
 

Publications

Books

Runfors, Ann 2012 Toleransens intoleranta baksida. 18 svenska ungdomars verklighet. Stockholm: Forum för levande historia. 87 sidor. http://www.levandehistoria.se/skriftserie/toleransensintolerantabaksida

Runfors, Ann 2003. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan.  Stockholm: Prisma. (Diss) 288 p.

Sjögren, Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg 1996 (ed.). En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 112 p.

Ronström Owe, Runfors Ann och Karin Wahlström 1995. "Det här är ett svenskt dagis" - en etnologisk studie av dagiskultur och kulturmöten i norra Botkyrka. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie A:12. 203 p.

Ramberg, Klas och Ann Runfors 1994. Bildning och nöje – Om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter. Stockholm: Nordiska Museet. 190 p.

Runfors, Ann 1993. "För barnens bästa" - Lärarperspektiv på andraspråksinlärning. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie R:5. 60 p.

Lövgren Karin och Ann Runfors 1993. Exotiskt eller oetiskt? - Vårdpersonal talar om sitt arbete med invandrarpatienter. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie D:2. 107 sidor.

Runfors, Ann 1992 (red). "Utan städare stannar Sverige".  Stockholm: Nordiska Museet. 190 p.

Runfors, Ann 1990. "Här gör vi generatorer" - arbete, tradition och förändring på ABB Generation. Västerås: Västmanland läns museum. 119 p.
 

Peer-review articles

Runfors, Ann, 2009. Modersmålssvenskar och vi andra – Ungas språk och identifikationer i ljuset av nynationalism. In: Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Uppsala universitet, Centrum för didaktik, vol 2, 2009. 24 p.

Runfors, Ann 2009. Avoiding Culture and Practicing Culturalism. Labelling practices and paradoxes in Swedish schools. In: Paradoxes of cultural recognition. Alghasi, Sharam, Thomas Hylland Eriksen & Halle Gorashi (eds.). Aldershot: Ashgate Publishing. 11 p.

Runfors Ann och Annick Sjögren 1995. Language, Dominance and Resistance. An Etnological Perspectiv on Teaching and Learning in an Immigrant Environment in Sweden. In: Migration – A European Journal of International Migration and Ethnic Relations. 23-24/94. Berlin: Edition Parabolis. 21 p.
 

Other articles

2011 Att ges plats och att ta plats: om kulturaliserade urbana rum, unga män och konstruktion av hemhörighet. In: Andra Stockholm – Liv, plats och identitet i storstaden. Larsson, Bo och Svensson, Birgitta (eds.) Stockholm: Stockholmia förlag.

Runfors, Ann, 2008. In Dialogue with Devaluation. Young peoples life choices as social positioning practices. In: Thinking with Beverly Skeggs. Olsson, Annika (ed,). The Centre for Gender Studies, Skriftserien Nr 42, Stockholm. 12 p

Runfors, Ann 2007. Lära sig sin plats. In: Kulturnavigering i skolan. Arvaston, Gösta & Billy Ehn (eds). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 14 p.

Runfors, Ann 2006. Fängslande frihet. Paradoxer och dilemman i den moderna frihetsvisionen. In: Orienten i Sverige. Samtida möten och gränssnitt. Ekström, Simon & Lena Gerholm (eds.). Lund: Studentlitteratur. 30 p.

Runfors, Ann 2006. Fostran till frihet? Värdeladdade visioner, positionerade praktiker och diskriminerande ordningar. In: Utbildningens dilemma. Sawyer, Lena (ed.). Rapport från integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram: SOU 2006:40. (Statens offentliga utredningar. Justitiedepartementet). 22 p.

Runfors, Ann 2004. Lära sig bli invandrare? Globala och transnationella mönster i nationella former? In: Kulturella perspektiv nr 3, 2004. 6 p.

Runfors, Ann 2004. "När blir man svensk?". Om hur skilda möjligheter skapas i skolvardagens samspel. In: Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Borevi, Karin & Per Strömblad (ed.). Integrationspolitiska maktutredningen: SOU 2004:33. 26 p.

Runfors, Ann 2004c. Mångfald på minerad terräng. In: Pedagogiska Magasinet, nr 3/2004. 9 p.

Runfors, Ann 2001. Etnologin i samtiden och samtiden i etnologin : om tolkningar och deras spiralitet. I: Kritisk etnologi. Blehr, Barbro (red.). Stockholm : Prisma. 30 sidor.

Kaijser, Lars och Ann Runfors 1999. Diskurs & erfarenhet – en kommentar. In: Kulturella Perspektiv, nr 3, 1999. 4 p.

Runfors, Ann 1997. Att förvandla rövare till änglar. Om lärarna, mångfalden och välfärden. In: Verktygslådan. Kulturvetenskapliga perspektiv på arbete och yrkesliv. Jansson, Sören (ed.). Stockholm: Carlssons. 17 p.

Runfors, Ann 1997. Integration as an Language Issue. Processes of Inclusion and Exclusion in Swedish Suburban Schools. In: Language and Environment. A Cultural Approach to Education for Minority and Immigrant Children Students. Sjögren, Annick (ed.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 11 p.

Runfors, Ann 1996. Etnicitet som ideologi. In: Boja eller befrielse? Etnicitetsforskningens inriktning och konsekvenser. Arnstberg, Karl-Olov (ed.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 11 p.

Runfors, Ann 1996. Skolan mångfalden och jämlikheten. En diskussion om strukturerande principer vid hantering av olikhet. In: En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Sjögren Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (eds.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 23 p.

Runfors Ann och Annick Sjögren 1996. Introduktion. In: En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Sjögren Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (eds.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 8 p.

Ronström, Runfors Ann & Karin Wahlström, 1996. "En svensk tiger" - eller "Det tydliggjorda kulturmötet": kulturmöten i barnomsorgen i norra Botkyrka. In: Invandrarpolitiska kommittén: Sverige, framtiden och mångfalden. SOU 1996:55. Bil. [B]. Stockholm : Fritze, 1996. S. 47-55. 8 p.

Runfors, Ann 1994. Balansakter i vårdvardagen. In: STING  (Stockholms läns landstings tidning) nr 7/1994, SPRI. 3 p.

Runfors, Ann 1993. Exotiskt eller oetiskt? In: Vård, dec 1993, SPRI, 6 p.

Runfors, Ann 1992. Inledning. In: "Utan städare stannar Sverige".  Stockholm: Nordiska Museet. 15 p.

Runfors, Ann 1992. Som man frågar får man svar. In: Samdok-bullentinen, nr4/92, Nordiska Museet. 5 p.

Runfors, Ann 1992. Exotiskt eller oetiskt? In: Minoriteter och åldrande – en engångsskrift om äldre invandrare, maj 1992. Stockholm: Stockholms socialförvaltning, FOU-byrån. 3 p.

Runfors, Ann 1989. Bland jättelika maskiner och engagerade människor. In: Samdok-bulletinen, nr 46/1989, Nordiska Museet. 2 p.
 

Reviews

Runfors, Ann 2005. Kristina Gustafsson: Muslimsk skola, svenska villkor - konflikt, identitet och förhandling (Lund: Borea förlag, 2004) anmäld av Ann Runfors. In: Rig: kulturhistorisk tidskrift, Föreningen för svensk kulturhistoria, nr 4, 2005.

Runfors, Ann 1997. Pirjo Lahdenperä: Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? Recenserad av Ann Runfors. In: Invandrare & Minoriteter, nr 4, 1997.

Read more about Ann Runfors