About us / Staff

Bengt Jacobsson

Contact information

Bengt Jacobsson
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns Högskola
Flemingsberg
Phone: +46 8 608 4558
Fax: +46 8 608 4200

Bengt Jacobsson studies control and decision-making processes in public as well as private organizations, reforms in organizations, changing forms of regulation and governance (in Europe and in the world), Europeanization of states and state administrations etc.

Among his publications:

Jacobsson, B, (ed), 2010, The European Union and the Baltic States. Changing Forms of Governance. Routledge.

Jacobsson, B. and Sundström, G., 2006, Från hemvävd till invävd. Europeiseringen av politik och förvaltning. Liber.

 Jacobsson, B., Laegreid, P. och Pedersen, O.P., 2004, Europeanization and Transnational States. Comparing Nordic central Governments. London: Routledge.

 Jacobsson, B. och Blomqvist, C, 2002, Drömmar om framtiden. Beslut kring infrastruktur. Lund: Studentlitteratur.

 Jacobsson, B., Laegreid, P. och Pedersen, O.P., 2001, Europavägar. EU i de nordiska centralförvaltningarna. Jurist och Økonomförbundets Førlag.

 Jacobsson, B. och Brunsson, N., 2000, A World of Standards. Oxford: Oxford University Press.

 Jacobsson, B., 1997, Europa och staten. Europeiseringens betydelse för svensk statsförvaltning. Rapport till den förvaltningspolitiska kommissionen. SOU 1997:30.

 Jacobsson, B., 1995, Skolan och det nya verket (with Sahlin-Andersson, K.). Skildringar från styr­ningens och utvärderingarnas tidevarv. Stockholm: Nerenius & Santérus.

 Jacobsson, B. (red), 1994, Organisationsexperiment i kommuner och landsting. Stockholm: Nerenius & Santérus.

 Jacobsson, B., 1989, Konsten att reagera. Intressen, institutioner och nä­ringspolitik. Stockholm: Carlssons Förlag.

 Jacobsson, B., 1987, Kraftsamlingen. Politik och företagande i parallella processer. Doxa Ekonomi.

 Jacobsson, B., 1984, Hur styrs förvaltningen? Myt och verklighet kring depar­tementens styrning av ämbetsverken (doct dissertation). Lund: Studentlitteratur.