About us / Staff

Ylva Habel

Ylva Habel

PhD

Senior Lecturer

School of Culture and Education

Leave of absence until 2019-06-30, reference

Contact information

Ylva Habel
Senior Lecturer
Alfred Nobels allé 7
Södertörns Högskola
Flemingsberg

Publications List, Spring 2016:Books Lotten Gustavsson Reinius, Ylva Habel och Solveig Jülich, eds., (2013): Bussen är budskapet: Perspektiv på mobilitet, materialitet, och modernitet, Stockholm, Mediehistoriskt Arkiv, Kungliga Biblioteket. Online:http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/Bussen%20ar%20budskapet/Bussen_ar_budskapet.pdf Habel, Ylva (2002): Modern media, modern audiences. Mass media and social engineering in the 1930s Swedish welfare state (diss.), Stockholm: Aura Förlag, 2002. Referee-journals: guest editorHabel, Ylva & Sawyer, Lena, gästred. (2014): African and Black Diaspora: An International Journal: Refracting African and Black diaspora through the Nordic region, Vol 7:1, 2014. Introduction at: http://www.tandfonline.com/toc/rabd20/7/1#.U7CE2l5LpfM Referee- and peer-review-articlesHabel, Ylva (2015): ”Om at udfordre den svenske exceptionalisme – At undervise som sort”, Kultur og Klasse: Mellem Eurafrika og Afropa 43:119, pp. 75-101. Habel, Ylva (2009): “Hollywood Histrionics: “Performing ‘Africa’ in The Rose ofRhodesia”, in Stephen Donovan and Vreni Hockenjos (eds.), Screening the Past, ca 20 pp. Online-publication: http://www.latrobe.edu.au/screeningthepast/25/rose-of-rhodesia/habel.html Habel, Ylva (2000): “The paradoxes of paradisiac nudity: Fascist Aesthetics and Medicalized Discourse in the Nudist Movement ’Health through Nude Culture’”, Nordisk estetisk tidskrift, No. 22, 2000, ss. 29-36. Online access at: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/nja/article/view/3132/2678 Habel, Ylva (2000): ”You forget where you are: New outlines in the cinematic cityscape of Stockholm, 1930-1931”, Aura: Filmvetenskaplig tidskrift, Vol. VI, No. 4, ss. 47-56. Habel, Ylva (2005): ”To Stockholm with love: The critical reception of Josephine Baker, 1927-1935”, Film History, Vol. 17:1, ss. 125-138. http://muse.jhu.edu/journals/film_history/v017/17.1habel.html Habel, Ylva (2005): ”Törst i rutan: Alkoholbruk och radikalism i TV2-filmen Badjävlar” tidskriften Spiritus, No. 7, ss. 1-12. Online:http://www.vinosprithistoriska.se/?id=231 Book chapters. Habel, Ylva (2006): ”’Kvinnorna på utställningen’. Feminina dygder och odygder på Stockholmsutställningen 1897” i Anders Ekström, Solveig Jülich och Pelle Snickars, red., 1897. Mediehistorier kring Stockholmsutställningen 1897, Stockholm: Mediehistoriskt arkiv, Statens ljud- och bildarkiv, ss. 339-369. Online:http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/1897/339369KvinnornapautstallningenHabel.pdf Habel, Ylva (2006): short biographical entries on the actors Tutta Rolf, Signe Hasso and Viveca Lindfors, in Allistair Phillips och Ginette Vincendeau, red., Journeys of Desire. European Actors in Hollywood - A Critical Companion, British Film Institute, ss. 289, 339, 415. Habel, Ylva (2008): ”Den autentiska Josephine Baker? Om problematiken kringmediering
av ras”, i Solveig Jülich, Patrik Lundell och Pelle Snickars, eds.,
Mediernas kulturhistoria, serien Mediehistoriskt Arkiv: 8, SLBA, ss.
167-190. Onlinepublicerad:http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/167190HabelJosephineBaker.pdf Habel, Ylva (2008): ”Offentlighet. [Eleganskulturen La SAPE på YouTube]”, i Anu Koivunen, red., Film och andra rörliga bilder. En introduction, Stockholm: Raster Förlag, ss. 55-67. Habel, Ylva (2008): ”Filmen Vita myror som postkolonial kritik”, in Malin Wahlberg och Tobias Andersson, eds., TV-pionjärer och fria filmare. En bok om Lennart Ehrenborg, Mediehistoriskt Arkiv: 9, SLBA, 2008, pp. 261-277. Onlinepublicerad på: http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/261-277HabelFilmenVitamyror.pdf Habel, Ylva (2009): ”Beside myself with looking: The provincial, female spectator as out of place at the Stockholm Exhibition 1897”, in Amanda Lagerkvist & André Jansson, eds., Strange Spaces: Geographical Explorations into Mediated Obscurity, Ashgate Publishing, 2009, pp. 123-148. Habel,
Ylva (2010): ”The exhibition ”Modern Leisure” as a site of
governmentality”, i Helena Mattsson & Sven-Olof Wallenstein, red., Swedish Modernisms: Architecture, consumption, and the welfare state, London: Black Dog Publishing, pp. 122-133. Habel, Ylva (2011): ”Say milk, say cheese: Inscribing public participation in The Swedish Milk Propaganda’s promotional photography”, in Anders Ekström, Solveig Jülich, Frans Lundgren, Per Wisselgren, eds., History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750-2000, pp. 98-111. Habel,
Ylva (2011): ”VooDolls: Svensk ’mashup’-gestaltning av vodou”
(”VooDolls: Swedish configurations of vodou in ’mashup’ culture”), in
Fredrik Svanberg, ed., Forskning på museer, Historiska museet, 2011, pp.
28-47. Habel,
Ylva (2012): ”Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”,
i Helena Hörnfeldt, Tobias Hübinette & René Rosales Leon, eds., Om ras och vithet i det samtida Sverige, Stockholm, Mångkulturellt Centrum, pp. 45-82. Habel, Ylva (2012): ”Det Kusliga kommer hemifrån. Voodolls, pseudomagi av svenskt märke”, online: https://www.varldskulturmuseerna.se/files/varldskulturmuseerna/forskning/Publicerat%202013/Heliga%20ting/Ylva%20Habel,%20Det%20kusliga%20kommer%20hemifrån.pdf Habel, Ylva (2012): ”Challenging Swedish exceptionalism? Teaching while Black”, in Kassie Freeman och Ethan Johnson, eds., Education in the Black Diaspora: Perspectives, Challenges and Prospects, Routledge, pp. 99-122. Habel, Ylva (2013): ”Mjölkpropagandan erövrar Sverige”, i Lotten Gustavsson Reinius, Ylva Habel och Solveig Jülich, red., Bussen är budskapet: Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet,Mediehistoriskt Arkiv, Kungliga Biblioteket, ss. 54-76. Online:http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/Bussen%20ar%20budskapet/Bussen_ar_budskapet.pdf Habel,
Ylva (2013): ”The domesticated Uncanny: Voodolls, Swedish-brand
pseudo-magic”, translated from the article ”Det Kusliga kommer hemifrån.
Voodolls, pseudomagi av svenskt märke”. Open access:http://www.varldskulturmuseerna.se/files/varldskulturmuseerna/forskning/Publicerat%202013/Heliga%20ting/Ylva%20Habel,%20The%20domesticated%20uncanny.pdf Popular scientific articlesHabel,
Ylva (2004): ”A people of ice and sun”/”Så är Sveriges folk ett folk av
is och sol”, i Moderna museets utställningskatalog för utställningen
”Swedish             hearts/Svenska hjärtan”, 2004. ca 10 s. Open acess: http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Gamla utstallningar/2004/Svenska-Hjartan/Sa-ar-Sveriges-folk-ett-folk-av-is-och-sol/ Habel, Ylva (2004): Biography on Gunnar Skoglund, Svenskt Biografiskt Lexikon, pp. 458-461. Online:http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=6021 Habel, Ylva (2007): ”Josephine Baker – bedårande stereotyp av sin tid”, Bang, No. 2, pp. 46-49. Habel, Ylva (2007): review of the book Clio på bio, Arena, January 2007. Habel, Ylva, Maserrat-Agahm, Mani, Pallas Hynek, Sattarvandi, Hassan Loo (2008): ”Nyfiken vit”, dialogtext, i FLM, No. 4, pp. 22-31. Open access: http://www.flm.nu/?page_id=579 Habel, Ylva (2008): ”Svart hud, vita fantasier”, in Ottar: Tema kroppspolitik, No. 4, pp. 14-15.  Habel, Ylva (2008): ”Whiteness Swedish style”, tidskriften Slut/The End, 2008, pp. 41-51.  Reprinted in Kolade Stephens, ed., Afrikansksvenska röster: En antologi om afrikansksvenskars situation i, och tankar om, Sverige (Afro-Swedish voices: An anthology on Afro-Swedes’ situation, and thoughts on Sweden), Malmö: Notis Förlag. Habel, Ylva (2008): ”De intellektuella och deras roll”, Bang, No. 2-3. Habel, Ylva (2010): ”Svarthet på vita duken”, Invandrare och minoriteter, No. 3, pp. 29-32. Habel, Ylva och Motsieloa, Viveca (2010): ”Ytlig antirasism”, Arena, maj-augusti: http://www.arenagruppen.se.space2u.com/text/2010/05/ytlig-antirasism Habel, Ylva (2010): ”Det är bara litet rasism”, Bang: Tema våldsamheter, No. 2. Habel, Ylva (2010): “Mjölkpropaganda på hjul”, Tidskriften Företagsminnen, No. 4, pp. 27-29. Habel, Ylva (2011): ”Den omhuldade invandraren”, Arena, No. 2, ca 3 p. Habel, Ylva (2012): ”Neutralitetsbegär”, Bang: Tema känslor, ca 4 p.http://www.bang.se/artiklar/2012/neutralitetsbegar-2012-09-24 Habel, Ylva (2014): ”Den svenska vithetens blinda fläck”, in Devrim Mavi & Lawen Mohtadi, eds., Rasismen i Sverige. Nyckeltexter 2010-2014, Stockholm, Natur och Kultur. Popular Scientific cultural journalsHabel, Ylva, guest ed. (2015): The journal Ord & Bild: Svensk symfoni i svart, No. 1-2, 2015, Introduction, pp. 4-13. Popular Scientific articles, debateHabel, Ylva ”#Columbising: Vita forskares excellens i rasismforskningen”, Feministiskt Perspektiv, 2015-06-12.https://www.feministisktperspektiv.se/2015/06/12/columbusing-vita-forskares-excellens-i-rasismforskning/ Habel, Ylva, ”Nyliberal tolerans bakbinder och avpolitiserar antirasismen”, Feministiskt Perspektiv, 2015-06-17. https://www.feministisktperspektiv.se/2015/06/17/nyliberal-tolerans-bakbinder-och-avpolitiserar-antirasismen/ Daily press: debate and cultural criticismHabel, Ylva, Hübinette, Tobias, Tesfahuney, Mekonnen, Jallow, Momodou (2011): ”Granska dom mot svart pojke”, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2011-06-11.    http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/granska-dom-mot-svart- skolpojke_6235724.svd Habel, Ylva (2012): ”Den svenska vithetens blinda fläck”, Svenska Dagbladet: Under strecket, 2012-09-21: http://www.svd.se/kultur/understrecket/den-svenska-vithetens-blinda-flack_7516230.svd Habel, Ylva (2012): ”Vita antirasister måste försöka se mer än sig själva”, 2012-09-12, Online: http://debatt.svt.se/2012/09/12/vita-antirasister-maste-forsoka-se-mer-an-sig-sjalva/
 Abdullahi,
Sara, Abdulla Lindqvist, Ida Ali, Alkhaffaji, Ibrahim, A., Gardell,
Mattias, Habel, Ylva, Karim, Baker, Kawesa, Victoria (2014): ”Public
Services vansinne måste ta slut”, Dagens Arena. 2014-02-21. http://www.dagensarena.se/opinion/public-service-vansinne-maste-ta-slut/