About us / Staff

Katrin Goldstein Kyaga

Katrin Goldstein Kyaga

Professor emeritus/emerita

School of Culture and Education

Contact information

Katrin Goldstein Kyaga
Professor emeritus/emerita
Alfred Nobels allé 7
Södertörns Högskola
Flemingsberg

Katrin Goldstein-Kyaga is a professor in intercultural education. Her main research area concerns ethnicity, identity, peace relations and learning processes. She has carried out research projects about purity conceptions and education among the Roma people, how globalization influences young peoples identities in multicultural settings, the Tibetan culture of nonviolence, the education and literature of Tibetans - in their home country and in exile. Most of the projects have been financed by the Swedish Reseach Council. For the time being she conducts a research project financed by  The Foundation for Baltic and East European Studies together with two colleagues. The projects concerns interculturality and peace relations in the globalized society among young people. Data is collected be means of generative group discussions, interviews and questionnaires. The project will be completed in 2016.
 

Some Publications:

 Goldstein-Kyaga, K. (red) Möten med Dalai lama. Stockholm: Dialogos, 2014.

Goldstein-Kyaga, K., Borgström, M., Hübinette, T. (red) Den interkulturella blicken i pedagogik: Inte bara goda föresatser. Serie: Södertörs Studies in Education. Huddinge : Södertörns högskola, 2012.

Goldstein-Kyaga, K., Borgström, M. Den tredje identiteten. Ungdomar och deras familjer i det mångkulturella, globala rummet. Södertörn Academic Studies 31. Stockholm: Södertörns högskola 2009. Kan laddas ned: http://bibl.sh.se/publikationer/vara_publikationer/Den_tredje_identiteten/diva2_ 209809.aspx
Borgström, M., Goldstein-Kyaga, K. "Den tredje identiteten", Tidskriften Invandrare och Minoriteter. Tidskrift för forskning, politik, kultur och debatt, Nr. 1, 2008.
Goldstein-Kyaga, K. Tibet och den svenska tystnaden. Tibets politiska status och Sverige ståndpunkt. Stockholm: Amaryllis Media 2008.
Goldstein-Kyaga, K "Tibet and the Swedish Silence. An Examination of Swedish Foreign Policy Documents and the Press.", Paper framlagt vid The 6th Nordic Tibet Research Conference, Stockholm University, May 5 -6 2007. Elektronisk publicering: http://www.rel.su.se/
Borgström, M., Goldstein-Kyaga, K. (red) Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid - ungdomar, migration och kampen för fred. Södertörn Academic Studies 31. Stockholm: Södertörns högskola 2006. Kan laddas ned: http://bibl.sh.se/publikationer/vara_publikationer/Gransoverskridande_identitete r_i_globaliseringens_tid/diva2_16669.aspx
Goldstein-Kyaga, K. "Sverige och den kommunistiska regimen i Tibet", Kommunismens ansikte. Repression, övervakning och svenska reaktioner. Red. A-M Köll. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium 2005, s. 141-177.
Borgström, M. & Goldstein Kyaga, K. (2002) Una nueva concepción de la identidad en la era de la mundialización y los nacionalismos. Publikation för INTEGRA. Barcelona: UNNIF.
Borgström, M. & Goldstein Kyaga, K. (2004) A new concept of identity in the age of globalization and nationalisms. Publikation för INTEGRA. Barcelona: UNNIF
Goldstein-Kyaga, K. "The Tibetan Culture of Nonviolence", Culture and Education. Eds. B. Qvarsell, C. Wulf. European Studies in Education. New York, Berlin, Munster: Waxman 2003.
Goldstein-Kyaga, K. Pizzabagare eller pilot. Om studievalet bland ungdomar i multietniska skolor. Stockholm: HLS Förlag 1995, 112 s.
Goldstein-Kyaga, K. The Tibetans - School for Survival or Submission. An Investigation of Ethnicity and Education. Stockholm: HLS Förlag 1993, 211 s.
Goldstein-Kyaga, K. Rituell renhet bland zigenare i Sverige. Stockholm: Sveriges Invandrarinstitut och Museum i Botkyrka 1990, 76 s.
 

För närvarande arbetar hon tillsammans med tre kollegor med ett projekt om interkulturalitet och fredliga relationer i det globaliserade samhället. Projektet genomförs i tre länder: Sverige, Polen och Tjeckien. Data samlas in genom generativa gruppdiskussioner, intervjuer och enkäter med ungdomar, huvudsakligen i gymnasiet.