Om Södertörns högskola / Personal

Peter Gunnarsson

Kontaktuppgifter

Peter Gunnarsson
Adjunkt
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 49 74
Fax: 08-608 45 35
MD 367 Moas Båge

Lärare och forskare i medieteknik och journalistik

Filmare & Tv-journalist

Magister i Journalistik

Magisteruppsats:

Formatets betydelse: hur arbetsprocesser och produktionsvillkor formar journalistiken i webb-tv

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:575912