Om Södertörns högskola / Personal

Kristin Halverson

Kontaktuppgifter

Kristin Halverson
Doktorand
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 52 89
F 828 F-huset

Jag är en doktorand i idéhistoria och mina primära forskningsintresse ligger inom medicin- och vetenskapshistoria. Det preliminära arbetet på min avhandling rör sig om förhållandet mellan ting, teknologi och yrkesutövning i Sverige och Danmark cirka 1850 - 1900.


Jag har kandidatexamen i historia från University of Alberta i Kanada och masterexamen i idéhistoria från Södertörns högskola. Jag undersökte i min masteruppsats diskussioner om vivisektions bruk för fysiologisk forskning bland brittiska läkare under 1800-talets senare halva.

Mer om Kristin Halverson

Organisationstillhörighet