Om Södertörns högskola / Personal

Maria Normark

Kontaktuppgifter

Maria Normark
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 46 14
Fax: 08-608 45 35
MD 371 Moas Båge

Maria Normark är lektor i medieteknik sedan 2006.
Ledamot i fakultetsnämnden, ledamot i rekryteringskommittén för Sam/Tek/Nat, ledamot i ämnesrådet för medieteknik.

Forskning
Kommer med stöd av Östersjöstiftelsen att driva projektet Sustainable Communities through Digital Design under 2015-2017. Sammanfattning av projektet: Stadsodling utgör ett bra exempel för att studera hur värderingar och idéer delas, kommuniceras och reproduceras via digitala plattformar eftersom värderingarna också leder till praktiska konsekvenser genom konkret påverkan på den urbana miljön. Ett antagande i projektet är att det finns signifikanta skillnader i meningsskapande mellan de geografiska områden vi vill undersöka, eftersom innebörden i att odla själv påverkas av den lokala historiken kring behovet av självförsörjning, tillgång på mat samt de praktiker kring mat som anses priviligerade. Vi kommer att belysa och beskriva stadsodlares interaktion med  digitala medier och även samla mer kunskap om de digitala funktioner som stödjer utvecklingen av gräsrotsrörelser och hållbarhetsgrupper med fokus på odlad mat i en studie av ett antal orter runt Östersjön.

Mellan 2010-2013 har hon innehaft ett VinnMER Fellowship vilket innebar placering på Mobile Life VINN Excellence Centre i Kista. Under denna tid utvecklades forskningen mot värderingar och normer i design i så skilda kontexter som vård på nätet, hållbar utveckling, aktivism på nätet och designutbildningar.

Tidigare har hon studerat teknikanvändning i relation till kontrollrumsmiljöer som flygledning och ambulansdirigering. Maria Normarks doktorsavhandling Work and Technology Use in Centers of Coordination: Reflections on the relationship between situated practice and artifact design kom 2005 och lades fram i ämnet Människa Datorinteraktion på KTH.

Nyckelord: Critical HCI, Norm-critical design, Political design, STS & Feminist approaches in HCI,     Healthcare/ICT, Sustainability/ICT, Materiality in IxD, Social media, Embodied interaction, Ethnography,        CSCW

Undervisning
Programansvarig för magisterprogrammet Interactive Media Design och ansvarar för och undervisar på fem kurser inkl magisteruppsats.

Publikationer

Nilsson, M & Normark, M (submitted 2014) 1. Undesigning Persuasive Design: Possibilities for Unobtrusive Change, Submitted to CHI 2015

Arnold, N & Normark, M (submitted 2014) Expanding the Phone Stacking Game Concept: Undesigning Connectedness, Submitted to CHI 2015

Rossitto, C, Normark, M & Tholander, J (submitted 2014) Exploring Design through the Notions of Accommodation and Resistance, Submitted to CHI 2015

Normark, M & Tholander, J. (2014) Performativity in Sustainable Interaction:  The Case of Seasonal Grocery Shopping in EcoFriends, to be published in the proceedings of CHI2014

Normark, M & Lundmark, S (2014), Unpacking Interaction Design as a Carrier of Social Norms; to the International Journal of Gender, Science and Technology

Lundmark, S & M. Normark (2012) Reflections on Norm-Critical Design Efforts in
Online Youth Counselling. In the proceedings of NordiCHI 2012

Jakob Tholander, Anna Ståhl, Mattias Jacobsson, Lisen Schultz, Sara Borgström, Maria Normark,
Elsa Vaara (2012) "But I Don't Trust my Friends. Ecofriends - An Application for Reflective Grocery Shopping" To be presented at MobileHCI '12, September 21 - 25 2012, San Francisco, CA, USA

Normark, M (2012) "Book Review: Cooperative Work and Coordinative Practices: Contributions to the Conceptual Foundations of Computer-Supported Cooperative Work (CSCW), Kjeld Schmidt, Springer, 2011. 440 pp. ISBN 978–1848000674." Published in the Journal of CSCW, Vol 21.

Tholander, J, Normark, M, Rossitto, C (2012) "Understanding Agency in Interaction Design Materials", In th proceedings of CHI2012, Austin, Texas, USA

Lundmark, S, Normark, M, Räsänen, M (2011) "Exploring Norm-Critical Design in Online Youth Counseling" Peer reviewed workshop paper presented at Values in Design, in conjunction with the Interact conference, Portugal Lisbon (Pp 41-47)

Lundmark, S. & Normark, M. (2011) "New understandings of gender and identity construction by norm-critical design" Paper presented at Gender and ICT Conference, Umeå, 2011

Dave Randall, Dave Martin, Maria Normark and Morten Petterson (2008) Work, Technology and Collaboration: Call-taking and dispatch in the context of organisational change., Workshop on Mobilizing Help / Organizing Help University of Trento, Italy. June 12-13, 2008

Bogdan, C., Rossitto, C., Normark, M., Pedro J., Severinson-Eklundh, K. (2006) On a mission without a homebase - Conceptualizing nomadicity in student group work, in the proceedings of the 7th International Conference on the Design of Cooperative systems (COOP'06), Provence, France

Normark M (2005) Work and Technology Use in Centers of Coordination: Reflections on the relationship between situated practice and artifact design, Royal Institute of Technology, ISBN: 91-7178-184-6, Stockholm, Sweden.

Normark, M. and D. Randall (2005). Local Expertise at an Emergency Call Centre. ECSCW´05, Proceedings of the European conference on Computer-Supported Cooperative Work, Paris.

Normark, M. (2005). The ACPU Study - Project report on the collaboration and technology
support in a student project: 22 p, Nada. Stockholm, Royal Institute of Technology.

Normark, M. (2004). Open Audio/Video Links as Means for Coordination - Two Case Studies. Proceedings of the Thirty-Seventh Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Sponsored by College of Business University of Hawai'i at Mãnoa in cooperation with the IEEE organization, Big Island, Hawaii, USA (nominated for best paper).

Normark, M. (2002). Using technology for real-time coordination of work; A study of work and artifact use in the everyday activities of SOS Alarm. Nada. Stockholm, Royal Institute of Technology: 75. Licentiate Thesis TRITA-NA-0122, ISBN 91-7283-239-8

Normark, M. (2002). Sense-making of an emergency call - possibilities and constraints of a computerized case file. The Second Nordic Conference on Human-Computer Interaction, NordiCHI 02, Aarhus, Denmark, October 19-23, 2002, In cooperation with ACM/SIGCHI and the Nordic HCI organizations.

Severinson-Eklundh, K., O. Bälter, M. Normark et al. (2002). Knowledge Exchange, Communication and Context in Electronic Networks (KnowHow). Technical report TRITA-NA-P0207, NADA, March 2002.

Normark, M. (2000). Coordination through focused media spaces. In the First Nordic Conference on Human-Computer Interaction, NordiCHI 2000 proceedings, Stockholm, Sweden.

Helgeson, B., M. Normark, et al. (2000). Redovisning av uppdrag i SOS Alarm AB:s Nova 2005 Teknik projekt (541 00 010). Ronneby, Sweden, Institutionen för arbetsvetenskap (IAR): BTH och SOS Alarm AB: 60 pages.

Berndtsson, J. and M. Normark (2000). The CATCH project - A Field Study of Air Traffic Control in Copenhagen, CTI Working Paper no. 57, Center for Tele-Information, Technical University of Denmark: 75 p.

Berndtsson, J. and M. Normark (1999). The Coordinative Functions of Flight Strips: Air Traffic Control Revisited. In the proceedings of the International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work, Phoenix, Arizona, USA.