Om Södertörns högskola / Personal

Kerstin Shands

Kontaktuppgifter

Kerstin Shands
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 44 14
Fax: 08-608 46 40
PB 233 Primus

Mer om Kerstin Shands

Ämnen

Organisationstillhörighet