Om Södertörns högskola / Personal

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Samtidshistoriska institutet

Kontaktuppgifter

Håkan Blomqvist
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 43 73
Fax: 08-608 46 40
F 832 F-huset

 

 Håkan Blomqvist, född 1951, är fil dr i historia och föreståndare för Samtidshistoriska institutet. Han är specialiserad på arbetarrörelsen, socialism, rasism och antisemitism. Utvecklingen i Sovjetunionen och Ryssland är en del av hans intresseområden. Han har skrivit flera böcker och artiklar kring dessa teman (se publikationslistan) och är en erfaren föreläsare.

Blomqvist, som har en bakgrund som arbetare, journalist/redaktör och folkbildare, inledde sin akademiska karriär sent i livet. Tillsammans med de akademiska uppgifterna är han fortfarande aktivt engagerad i kvällskurser och utbildningar för fackligt aktiva och andra deltagare i äldre och nyare sociala rörelser.

Hans forskningsambitioner är inriktade mot tre huvudområden:

Arbetarrörelse, rasism och antisemitism

Den sociala utvecklingen i Ryssland/f d Sovjetunionen med fokus på barnhemssystemet

Efterkrigstidens utveckling av välfärdsstater och "68-åren".

För glimtar av Blomqvists forskningsområden se länkade föreläsningar från Tyresö historiedag:

Tyresö historiedag 2011

Sammanfattning

Föreläsning om det sovjetiska och ryska barnhemssystemet

Tyresö historiedag 2009

Föreläsning om antisemitism