Om Södertörns högskola / Personal

Kimmo Granqvist

Kontaktuppgifter

Kimmo Granqvist
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 52 04
MA 791 Moas Båge