Om Södertörns högskola / Personal

Marco Nase

Kontaktuppgifter

Marco Nase
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 48 04
Fax: 08-608 43 60
F 929 F-huset

Doktorandprojekt: Between public diplomacy and scientific norm. Northern European Studies in Greifswald and Kiel 1918-1995

Marco Nase har studerat historia, statsvetenskap och skandinavistik i Greifswald, med fokus på nordisk historia.

I forskningsprojektet kommer konceptuella och strukturella utvecklingar i Nordeuropastudier på Greifswalds och Kiels universitet under 1900-talet att analyseras. Områdesstudier har i allmänhet en märklig position inom den akademiska miljön. Å ena sidan är de instängda mellan deras speciella discpliner och deras forskningsobjekt, å andra sidan mellan deras akademiska normer och en oftast föränderlig politisk vilja att utnyttja deras produkter. Projektet ska följaktligen söka efter olika strategier för att ta hand om omnämnda säregenheter och deras resultat.