Om Södertörns högskola / Personal

Martin Andersson

Kontaktuppgifter

Martin Andersson
Doktorand
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 51 59
F 916 F-huset

Född i Eskilstuna 1988. Doktorand i historia här vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola sedan hösten 2013, och även del av den Nationella forskarskolan i historia.

I min demografiska och socialhistoriska forskning studerar jag geografisk och social rörlighet i Sverige under tidigt 1600-tal. Utgångspunkt för mina studier är migrationens betydelse för olika produktionsrelationer, framför allt så som de framkommer vid kvantitativa studier av mitt huvudsakliga källmaterial, skattelängder vilka genom sin ålder och omfattning också i internationellt hänseendeutgör en unik källa till historisk migration.

Exempel på frågor som jag behandlar i mina undersökningar är vad som möjliggjorde och förhindrade människors flyttande, var arbetskraften till slott, gårdar och herresäten rekryterades, varifrån de aldrig sinande strömmarna av inflyttare till städerna kom, hur det feodala jordägandet påverkade landsbygdens flyttningsmönster, hur människor ständigt rörde sig fram och tillbaka över riksgränserna och varför så många människor rymde bort från sina hem under tidigt 1600-tal.

Jag har tidigare undervisat på bland annat "Ekonomiska maktförhållanden: arbetsdelning och naturresurser", en del av historieämnets nya kurs Historia A med genus- och interkulturellt perspektiv, i kvantitativa metoder på Arkivvetenskap C samt på delkursen "Befolkning, kultur och miljö" på programmen Miljö och utveckling och Utveckling och internationellt samarbete.

Mer om Martin Andersson

Ämnen

Organisationstillhörighet