Om Södertörns högskola / Personal

Mirjam Palosaari Eladhari

Kontaktuppgifter

Mirjam Palosaari Eladhari
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 52 81
Fax: 08-608 45 10
MD 377 Moas Båge

Mirjam Palosaari Eladhari är lektor i medieteknik och undervisar på spelprogrammet.