Om Södertörns högskola / Personal

Piotr Wawrzeniuk

Piotr Wawrzeniuk

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Samtidshistoriska institutet

Kontaktuppgifter

Piotr Wawrzeniuk
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 46 17
Fax: 08-608 46 40
F 801 F-huset