Om Södertörns högskola / Personal

Michal Salamonik

Kontaktuppgifter

Michal Salamonik
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 51 38
Fax: 08-6084360
F 931 F-huset

Jag disputerade i april 2017 på en avhandling med titeln In Their Majesties Service: The Career of Francesco De Gratta (1613-1676) as a Royal Servant and Trader in Gdańsk

Jag är undervisande lärare inom ämnet Historia och Europaprogrammmet.

 

Mer om Michal Salamonik

Organisationstillhörighet