Om Södertörns högskola / Personal

Jenny Magnusson

Kontaktuppgifter

Jenny Magnusson
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 50 56
Fax: 08-608 44 80
PB 240 Primus

Jag har arbetat som lektor i svenska på Södertörns högskola sedan 2008, men har därutöver en bakgrund som gymnasielärare. Mina forskningsintressen rör korpuslingvistik och didaktiskt inriktad skrivforskning. Jag har i min avhandling studerat olika åldersrelaterade begrepp i tidningstext (1960-talet och 2000-talet). Jag har därutöver studerat högskolestudenters skrivande och skrivutveckling. För tillfället är jag projektledare för ett ÖSS-projekt där handledningspraktiken för examensarbeten studeras, med särskilt fokus på självständighetsbgereppet. Jag håller också på med ett projekt som rör diskursivt skrivande i lågstadiet, framförallt utifrån läromedel.

Hösten 2015 och våren 2016 ingår jag i svenskämnets satsning på svenska som andraspråk i ett samverkansprojekt med Huddinge kommun. Projektet fokuserar textsamtal i klasser med nyanlända elever och andra elever som följer kursplanen i Svenska som andraspråk.

Jag undervisar framförallt på uppsatskurser, kurser i skrivande och språkutvecklande arbetssätt på lärarutbildningen och inom ämnet svenska.

Därutöver är jag programsamordnare för ett av lärarprogrammen, det program som utbildar lärare för årskurs 4-6.