Om Södertörns högskola / Personal

Jenny Ingridsdotter

Kontaktuppgifter

Jenny Ingridsdotter
Doktorand
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
F 1026 F-huset

Under våren 2017 disputerade jag i etnologi på en avhandling om människor som migrerade från Ukraina och Ryssland till Argentina med ett särskilt avtal under 1990-talet. Denna avtalsmigration är del av en lång historisk tradition av migration från Ryssland och Ukraina till Argentina. De som deltog i studien lämnade Ryssland och Ukraina på grund av de ekonomiska och sociala kriser som utlöstes av de drastiska förändringar på 90-talet. Dock anlände de till ett Argentina som gick in i en djupgående ekonomisk kris år 2001.

I avhandlingen undersöker jag deras erfarenheter av detta och hur de kan sättas i samband med större strukturer. Jag är intresserad av hur de förstår sin dåtid, samtid och framtid utifrån deras position i globala och lokala världar. Det övergripande syftet är analysera hur större samhällsomvandlingar, så som Sovjetunionens sönderfall och den argentinska krisen 2001 har påverkat deras självförståelse och skapat möjliga och omöjlika subjektiviteter och positioner. Genom intervjuer undersökte jag hur deras väg in i Argentina villkorades av specifika praktiker såsom avreglerade arbetsmarknader, prekära bostadsmarknader och informella ekonomier. Hur förstår forskningsdeltagarna sig själva, sin historia och sin framtid utifrån globala hierarkier och lokala positioneringar av klass, kön och ras?

 

Mer om Jenny Ingridsdotter

Ämnen

Organisationstillhörighet