Om Södertörns högskola / Personal

Hanna Sofia Rehnberg

Kontaktuppgifter

Hanna Sofia Rehnberg
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 50 45
ME 319 Moas Båge

Som sociolingvist studerar jag hur språk används i samhället. Jag inriktar mig på områden som vardagligt berättande, strategiskt berättande, organisationskommunikation, kommunikation i arbetslivet, strategisk kommunikation och journalistiska texter. Dessutom har jag ett särskilt intresse för svenska som andraspråk och för området kultur och kommunikation. Till de metoder som jag använder hör kvalitativ text- och diskursanalys, lingvistisk etnografi och narrativ analys.

Jag är lektor vid svenskämnet på Södertörns högskola, där jag framför allt utbildar blivande kommunikatörer. Under 2017 är jag också engagerad i projektet Ställföreträdande medborgare - integration genom journalistik, som initierats av Urban Larssen, lektor i journalistik. I detta projekt biträder jag Urban Larsson som projektledare.

Jag är knuten som forskare till Förvaltningsakademin på Södertörns högskola, där jag från och med 2017 tillsammans med kolleger arbetar med ett forskningsprojekt om skolgranskning i Sverige, Polen och Finland.

Åren 2015-2016 var jag projektforskare inom projektet Trafikverket, en modern myndighet, som bedrevs av Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola tillsammans med Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Inom ramen för projektet inriktade jag mig på studier av organisationskultur. Under 2017 kommer flera publikationer från projektet att ges ut.

Tillsammans med två språkvetarkolleger har jag påbörjat ett forskningsprojekt om berättelsen om den asylsökande. Närmare bestämt undersöker vi hur berättelsen om den asylsökande samkonstrueras av olika aktörer under asylprocessen: den asylsökande, tjänstepersoner vid Migrationsverket, tolkar och juridiska ombud. Inom ramen för projektet studerar vi också vad som händer när den muntliga berättelsen sedan återges i skriftlig form i Migrationsverkets beslutsdokument. Under 2017 pågår främst förberedande arbete. Den officiella projektstarten är planerad till januari 2018.

År 2014 disputerade jag i ämnet nordiska språk vid Uppsala universitet med en avhandling om strategiskt berättande (corporate storytelling). Läs mer om avhandlingen Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation 

Med en bakgrund som journalist har jag arbetat som reporter och/eller redaktör på Norrköpings Tidningar, Svenska Dagbladet (Idagsidan) och Östgöta Correspondenten samt tidskrifterna Modern Psykologi och Svenskläraren. Jag har också varit verksam som frilansjournalist. Främst har jag ägnat mig åt nyhetsfeature, reportage, personporträtt och vetenskapsjournalistik. Till mina ämnesmässiga specialområden hör bland annat migration och integration.