Om Södertörns högskola / Personal

Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Institutionssekreterare

Institutionen för kultur och lärande

Kritisk kulturteori: emil.sunnerfjell@sh.se; Centrum för praktisk kunskap: praktiskkunskap@sh.se; Högskolepedagogik: hp@sh.se

Kontaktuppgifter

Emil Sunnerfjell
Institutionssekreterare
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 40 48
PC 215 Primus

Centrum för praktisk kunskap. Forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori. Högskolepedagogik.