Om Södertörns högskola / Personal

Kateryna Zorya

Kontaktuppgifter

Kateryna Zorya
Doktorand
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 52 97
F 1032 F-huset

Organisationstillhörighet