Om Södertörns högskola / Personal

Bengt Jacobsson

Kontaktuppgifter

Bengt Jacobsson
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 45 58
Fax: 08-608 42 00

Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi vid Södertörns
högskola, och verksam vid Förvaltningsakademin. Han har forskat om reformer,
styrning och förändring i offentliga organisationer och om europeiseringens
konsekvenser för förvaltning och politik.

Han leder för närvarande ett forskningsprogram om "Granskningssamhället" (finansierat av Riksbankens jubileumsfond), men också andra projekt om styrning inom staten, kulturpolitikens förändring, skolans förändrade styrning och om försöken att skapa moderna myndigheter.