Om Södertörns högskola / Personal

Niklas Öhman

Kontaktuppgifter

Niklas Öhman
Doktorand
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 43 42
PA 219A Primus

Niklas Öhman är utbildad högstadie- och gymnasielärare med ämneskombinationen svenska och historia. Sedan februari 2015 är Niklas antagen som doktorand inom ramen för forskarskolan SPLIT ("Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet", se: www.smdi.se) där han bedriver forskning inom litteraturvetenskap med didaktisk inriktning. Huvudsakliga forskningsintressen: historiska och maktkritiska perspektiv på frågor som rör litteraturundervisning och bildning; skönlitteraturens funktion inom ramen för ungdomsskolans kunskaps- och fostransuppdrag; litteraturundervisningens funktion och roll i relation till koncept och värden såsom bildning, demokrati, kulturell mångfald, etc.

Niklas undervisar huvudsakligen på ämneslärarutbildningen för blivande svensk- och historielärare. 

 

Mer om Niklas Öhman

Organisationstillhörighet