Om Södertörns högskola / Personal

Maarja Saar

Maarja Saar

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för historia och samtidsstudier

CBEES. Även verksam som forskningsassistent i EU-projektet Norface, etnologi, Institutionen för historia och samtidsstudier.

Kontaktuppgifter

Maarja Saar
Postdoktor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 48 39
Fax: 08-608 40 30
ME 215 Moas Båge