Om Södertörns högskola / Personal

Hassan Sharif

Hassan Sharif

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Socialt arbete

Tjänstledig till och med 2020-01-14, hänvisning till

Kontaktuppgifter

Hassan Sharif
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 41 82
ME 112 Moas Båge

Hassan Sharif

Fil.Dr. Lektor i socialt arbete. Undervisar i socialt arbete och på lärarutbildningen samt forskar om

- lärarstudenters vägar genom utbildningssystemet och syn på studierna och sin yrkesframtid

- nyanlända ungdomars möte med gymnasieskolans språkintroduktionsubildning och hur faktorer som kön och etnicitet samt den sociala och kulturella tillhörigheten inverkar på ungdomarnas praktiker i och utanför utbildningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar.

Mer om Hassan Sharif

Organisationstillhörighet