Om Södertörns högskola / Personal

Hassan Sharif

Kontaktuppgifter

Hassan Sharif
Adjunkt
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 41 82
ME 112 Moas Båge

Hassan Sharif

Fil.dr.

Adjunkt i socialt arbete. 

Undervisar i socialt arbete och på lärarutbildningen samt forskar (disputerade 20170602) om förhållandet mellan å ena sidan nyanlända gymnasieungdomars sociala och kulturella bagage, å andra sidan den ordning som råder i utbildningsväsendet, närmare bestämt hur faktorer som kön och etnicitet samt den sociala och kulturella tillhörigheten inverkar på ungdomarnas praktiker i och utanför utbildningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar.

Mer om Hassan Sharif

Organisationstillhörighet