Om Södertörns högskola / Personal

Thomas Lundén

Thomas Lundén

Professor

Projektforskare

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Professor Emeritus - Kulturgeografi/CBEES

Kontaktuppgifter

Thomas Lundén
Projektforskare
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 48 94
Fax: 08-608 41 70
MA 709 Moas Båge

 

Thomas Lundén, hemadress  Signe Tillischgatan 16, 169 73 Solna.

Född 29, mars1943 i Göteborg.  Gift, två barn, sex barnbarn

 Jag är professor emeritus i kulturgeografi  vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörns högskola. e-mail: thomas.lunden@sh.se

Efter en samhällsvetenskaplig grundexamen med geografi, särskilt kulturgeografi som huvudämne vid Stockholms universitet  fortsatte jag som lärare vid Kulturgeogafiska insitutionen, doktorerade 1973 på avhandlingen  Individens rumsliga beteende i ett gränsområde med exempel från norsk-svenska gränsen. Efter några tvärvetenskapliga forskningsöversikter anställdes jag 1979 som föreståndare  för the  Institute for English Speaking Students med dess  International Graduate School, 1986 blev jag byråchef vid Svenska institutet med ansvar för internationella kontakter inom utbilding, forskning. Efter att 1996- 2002 varit adjungerad professor i politisk geografi vid Stockholms universitet  tillträdde jag 2003 tjänsten som professor i kulturgeografi vid dåvarande BEEGS vid Södertörns högskola. 2005-2006 var jag tf föreståndare för det nyinrättade CBEES. 2010 gick jag i pension men fortsatte med två projekt (se nedan), och fortsätter med artiklar om gränser, etniska och religiösa gruppers geografi samt aspekter på svenskt samarbete med de baltiska staterna.  

Jag har i flera omgångar varit ordförande och styrelsedlem i  flera geografiska och andra sällskap, samt redaktör för Årsboken Ymer, senast 2015 med titel Sverige utanför - Svensk makt och dess spår i utlandet. 2011-2018  var jag medlem och till 2017 ordförande i tidskriften Baltic Worlds redaktionsråd.

Mina publikationer : Språkens landskap i Europa (1993) , Om staden – en Stockholmsgeografi (1999) , Makten över marken (1997) , Över gränsen (2002,) Pommern - ett gränsfall i tidoch rum (2016), delförfattare till Språk och skrift i Europa (2004/6) och Rudolf Kjellén - Geopolitiken och konservatismen (2014), vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar samt ett antal publikationer på engelska  (se engelsk sida).

Jag har varit  projektledare för The influence of political territorial hierarchies on local development and relations in cross-border areas. The role of Szczecin as central place in relation to the divided Pomeranian hinterland", som undersöker ett polsk-tyskt gränsområde med avseende på befolkningens rörelser, kontakter och attityder i ett rumsligt perspektiv.

Jag har  även deltagit i projektet  TRATEBBB. Teaching Religion and Thinking Education on the Baltic- Barents Brim (projektledare Peter Strandbrink). Avsikten är att förklara, statens, det lokala samhällets och gränslägets roll för hur religion och närliggande ämnen undervisas i ett antal gränsorter runt Östersjön och i Nordkalotten.

Mina huvudsakliga forskningsintressen: Urban, social och politisk geografi samt  språkens geografi och kulturgeografins svenska historia inklusive geopolitiken.