Om Södertörns högskola / Personal

Nikolay Zakharov

Kontaktuppgifter

Nikolay Zakharov
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 45 98
Fax: 08-608 41 70
ME 211 Moas Båge

Mitt huvudforskningsområde är social teori, speciellt forskning om ras och etnicitet. Jag har disputerat med avhandlingen "Attaining Whiteness. A Sociological Study of Race and Racialization in Russia". Jag har också skrivit om rasism i Ryssland, sociala rörelser och det civila samhället. Andra forskningsintressen inkluderar religion och nationalism i f.d. Sovjetrepublikerna.