About us / Staff

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Research Leader

School of Historical and Contemporary Studies

The Institute of Contemporary History

Contact information

Kjell Östberg
Research Leader
Alfred Nobels allé 7
Södertörns Högskola
Flemingsberg
Phone: +46 8 608 4058
Fax: +46 8 608 4640
F 835 F-huset
Publications

In: När skiftet äger rum. Stockholm : Tankesmedjan Tiden, 2017. 21-65.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Scandia 2016, 82 (2): 117-119.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Aftonbladet 2015, 30 april : 4-.

AuthorPublishing yearSubject
Håkan BlomqvistKjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Tidsignal 2015, 13 : 99-112.

AuthorPublishing yearSubject
Håkan BlomqvistKjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Aftonbladet 2014, 13 december : 4-5.

AuthorPublishing yearSubject
Håkan BlomqvistKjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Det långa 1990-talet. Umeå : Boréa Bokförlag, 2014. 441-457.

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson WesterbergKjell ÖstbergYlva Waldemarson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Academy of Public AdministrationSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary StudiesSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

-

In: Det långa 1990-talet. Umeå : Boréa Bokförlag, 2014. 11-33.

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson WesterbergKjell ÖstbergYlva Waldemarson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Academy of Public AdministrationSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary StudiesSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

-

In: Det långa 1990-talet. Umeå : Boréa Bokförlag, 2014. 147-178.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Tillsammans. Stockholm : Bokförlaget Atlas, 2014. 417-452.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Umeå : Boréa Bokförlag, 2014.

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson WesterbergKjell ÖstbergYlva Waldemarson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Academy of Public AdministrationSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary StudiesSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Historical StudiesPolitics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Norstedts Förlag, 2013.

AuthorPublishing yearSubject

Jenny Andersson

Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Huddinge : Södertörns högskola, 2013.

Historien om Almedalsveckan började 1968 när Olof Palme klev upp på ett lastbilsflak och höll ett första tal. Almedalsveckan har sedan dess blivit en av de viktigaste politiska mötesplatserna i Sverige. Här samlas tiotusentals deltagare, många centrala beslutsfattare och ledande företrädare för näringsliv och medier. Här anordnas ett par tusen möten, seminarier och andra arrangemang.Men vilka har drivkrafterna bakom den explosionsartade utveckling som skett de senaste decennierna varit? För att få svar på den frågan bjöd Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola in några centrala aktörer till ett vittnesseminarium. Det här blev svaren från Maria Leissner, Klas Eklund, Janerik Larsson, Lena Mellin och Mona Sahlin som deltog i seminariet som hölls i Almedalen 2012.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Aftonbladet 2012, 23 april : 4-5.

AuthorPublishing yearSubject
Håkan BlomqvistKjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Aftonbladet 2012, 21/9 : 4-5.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Aftonbladet 2012, 25 juni : 4-5.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Social democracy after the cold war. Edmonton : Athabasca University Press, 2012. 205-234.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Efter guldåldern. Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2012. 126-162.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Aftonbladet 2011, 28/2 : 4-.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Tidsignal 2010, 10 : -.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Helsinki : Minerva Kustannus, 2010.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Aftonbladet 2009, 17/5 : 4-5.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Personhistorisk Tidskrift 2009, 02 : 217-220.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidskrift för Finland 2009, 4 : 473-488.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Freedom of information. London : Routledge, 2009. -.

AuthorPublishing yearSubject

Fredrik Eriksson

Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Leopard, 2009.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Att göra historia. Stockholm : Institutet för framtidsstudier, 2008. 210-219.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Scandinavian Journal of History 2008, 33 : 339-352.

The first part gives a chronological overview of the Swedish ‘1968’, in this article defined as a phenomenon with its roots in the late 1950s and it’s end around 1980. Three phases are identified: a ‘liberal’ until 1965, a ‘red’ in the late 1960s and the ‘diversified’ 1970s. Underlying this time schedule are two characteristics of the Swedish ‘1968’ in its extended form: the role of the social movements and the interaction between old and new movements; and the unique role of the intellectuals. The second part discusses the (late and limited) research so far on this topic in Sweden. The academic works are still few and the critical debate little developed. One of the topics discussed is to what extent ‘1968’ was something fundamentally new and to what extent it was influenced by older social movements.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Leopard, 2008.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Manchester, UK : Manchester University Press, 2007.

AuthorPublishing yearSubject

Harriet Jones

Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Tidsignal 2006, 5-6 : -.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2006.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell ÖstbergMari Gerdin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Nordiques 2005, Hiver (6): -13 s..

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Tidsignal 2005, 2 : -.

AuthorPublishing yearSubject
Håkan BlomqvistKjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Tidsignal 2005, 3 : -.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Arbetarhistoria 2005, 1-2 : 14-21.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Än män då?. Stockholm : Atlas, 2004. 143-166.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Nordiques 2004, 6 : 33-46.

Cette contribution décrit l'évolution du mouvement féministe en Suède à partir de ses débuts au XIXe siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Elle le rattache aux autres mouvements sociaux de la même période de référence et le replace ainsi dans un courant plus général de radicalisation de la société.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Agoras årsbok 2004, : -.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Atlas, 2004.

AuthorPublishing yearSubject

Yvonne Svanström

Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Kommunismen - hot och löfte. Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2003. 230-253.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Prisma i samarbete med Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högsk, 2002.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Rösträtten 80 år. Stockholm : Justitiedepartementet, 2001. 101-113.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2001

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Samtidshistoriska institutet, 2001. (Samtidshistoriska frågor ; 1)

I samtidshistoriska frågor nr 1 presenteras utgångspunkter och preliminär inriktning för projektet Olof Palme i sin tid. Projektet är ett samarbete mellan statsvetare och historiker i Stockholm, Göteborg och Örebro och har sin hemvist vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Det har också utvecklats i nära samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, där merparten av Olof Palmes arkiv finns samlat.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2001

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Människan i historien och samtiden. Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2000. 310-328.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Häften för Kritiska Studier 2000, 2 : -.

AuthorPublishing yearSubject
Kjell Östberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-