About us / Staff

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

School of Historical and Contemporary Studies

The Institute of Contemporary History

Contact information

Torbjörn Nilsson
Alfred Nobels allé 7
Södertörns Högskola
Flemingsberg
Phone: +46 8 608 4292
Fax: +46 8 608 4640
F 802 F-huset
Publications

Huddinge : Södertörns högskola, 2018. (Förvaltningsakademin ; 15)

Skolinspektionen har i drygt 150 år genom skolbesök och andra metoder ansvarat för övervakning, uppsikt, tillsyn, granskning och kontroll av kunskapsnivån, lärarnas arbete, skolbyggnadernas standard och mycket annat. Dess plats i statsförvaltningen har skiftat, likaså verksamhetens tyngdpunkt. Men hur viktiga är själva skolbesöken? Ska inspektörerna utöver att kontrollera skolarbetet också ge råd till såväl lärare som skolans politiker och administratörer? Spänningen mellan kontroll och rollen som rådgivare följer Skolinspektionen över hela dess tid.Professor Torbjörn Nilsson är historiker och verksam vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Personhistorisk Tidskrift 2017, 2 : 157-182.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 93-114.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Scandia 2016, 1 : 153-154.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Lund : Studentlitteratur AB, 2016.

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson WesterbergTorbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Academy of Public AdministrationSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary StudiesSchool of Social Sciences

-


Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Militärhistorisk Tidskrift 2015, 2 : 134-138.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Aktuellt om historia 2015, 1 : 91-99.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2015

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Historisk Tidskrift (S) 2015, 135 (4): 724-726.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Berätttande - Liv - Mening. Örebro : Örebro universitet, 2014. 205-214.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Idrott, historia & samhälle 2014, : 140-145.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Internasjonal Politikk 2014, 3 : 411-417.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: Det långa 1990-talet. Umeå : Boréa Bokförlag, 2014. 35-60.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: Demokrati och förvaltning. Stockholm : Stockholm School of Economics Institute for Research, 2014. 231-258.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: 100 år i Stockholm. Stockholm : Stockholms-Gillet, 2014. 48-61.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Stockholm : Stockholmia förlag, 2014.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2014

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Partierna i Stadshuset. Stockholm : Stockholms stadsarkiv, 2013. 23-28.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: Partierna i Stadshuset. Stockholm : Stockholms stadsarkiv, 2013. 9-21.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Respons 2013, 3 : 73-74.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Respons 2013, 2 : 20-21.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Stockholm : Stockholmia förlag, 2013.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: Veivalg for Norden. Oslo : Akademika forlag, 2013. 139-152.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: I det offentligas tjänst. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2013. 35-50.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Stockholm : Stockholmia förlag, 2013.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidsskrift 2013, 92 (2): 306-311.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2012, 3-4 : 113-125.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

Historical Studies

Huddinge : Södertörns högskola, 2011.

I vilken utsträckning leder regeringsskiften till politisk förändring? Vilket handlingsutrymme har en nytillträdd regering? Hur har regeringsskiftena i Sverige gått till, och vilka problem har kommit upp i samband med dessa? Frågorna låg till grund för det vittnesseminarium som hölls vid Södertörns högskola i maj 2010 om maktskiftet 1991, då en borgerlig fyrpartiregering kom till makten. Representanter för de partier som bildade regering deltog i den panel som frågades ut under seminariet. Teman som diskuterades var bland annat: Hur gick det till när man skapade den gemensamma plattformen – Ny start för Sverige? Hur såg samarbetet ut med Ny demokrati? Vilka förändringar genomfördes under mandatpe­rioden? På vilket sätt förbereddes själva regeringsskiftet?

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson WesterbergTorbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011. ( ; )

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson WesterbergTorbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidskrift (S) 2011, 2 : 355-361.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Stockholmia förlag, 2011.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Jordpäron. Stockholm : Atlantis, 2011. 567-637.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Dolt i offentligheten. Lund : Sekel, 2011. 159-181.

AuthorPublishing yearSubject

Jonas Harvard

Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

CBEESSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Dolt i offentligheten. Lund : Sekel, 2011. 141-158.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Stockholm blir välfärdsstad. Stockholm : Stockholmia förlag, 2011. -.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011. ( ; )

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson WesterbergTorbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2011

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Baltic worlds 2010, 3 (1): 40-42.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svenskt biografiskt lexikon 2010, Bd 33 (hft 164): 508-511.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Populär historia 2010, 9 : 38-41.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Populär historia 2010, 7 : 38-41.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Populär historia 2010, 8 : 38-41.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Populär historia 2010, 6 : 38-41.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Populär historia 2010, 5 : 38-41.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Populär historia 2010, 4 : 38-41.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Populär historia 2010, 3 : 36-39.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Populär historia 2010, 2 : 38-42.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2010.

Året 1989 innebar en vändpunkt i den europeiska historien, och även i världsmåttstock. Berlinmuren raserades och de kommunistiska diktaturerna i Östeuropa föll samman, bara för att inom ett par år även följas av det sovjetiska imperiet. Demokratiska regimer uppstod, om än under vånda och med senare bakslag.Tjugo år efter händelserna anordnades ett vittnesseminarium vid Södertörns högskola på temat 1989 med svenska ögon. Seminariet med dess kommentarer från diplomatin, underrättelsetjänsten och massmedia återges i skriften. Förstod vi vad som hände i öst?

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn NilssonThomas Lundén

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

CBEESSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Samtidshistoriska institutet, 2010. (Samtidshistoriska frågor ; 18)

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Historier. Göteborg : Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2009. -.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Statsvetenskaplig Tidskrift 2009, 111 (4): 323-346.

In recent Swedish political debate a former anonymous group has been noticed, political appointees in the political executives. In media they are often characterized as politicians and in the last decades an expansion of them has taken place, both at governmental and municipal level (Stockholm). However, studies of this key group are surprisingly few. The study is related to "politicization", a concept widely used in international political science. Not only the expansion (and the recent feminization) of the group is here discussed. Even more important is the changing patterns of careers and the creation of staffs of political appointees that surround the politicians. The changes can be viewed as an effort from the politicians to regain control of the bureaucracy. By studying this, at least in Sweden, neglected group, the concept on politicization also is developed. Adapted from the source document.

AuthorPublishing yearSubject
Anders Ivarsson WesterbergTorbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Svenska historiker. Stockholm : Norstedts, 2009. 347-357.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Malmö : Gleerups utbildning, 2009.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2009

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Makten i Stadshuset. Stockholm : Stockholmia, 2008. 53-105.

AuthorPublishing yearSubject
Mari GerdinTorbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Makten i Stadshuset. Stockholm : Stockhomia, 2008. 285-296.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Makten i Stadshuset. Stockholm : Stockholmia, 2008. 37-50.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Makten i Stadshuset. Stockholm : Stockholmia, 2008. 15-35.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidskrift (S) 2008, 128 (1): 80-85.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidskrift (S) 2008, 128 (1): 86-92.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Sverigebilder. Stockholm : Institutet för Framtidsstudier, 2008. 89-111.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Signums svenska kulturhistoria. Stockholm : Signum, 2008. 25-53.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Samtidshistoriska institutet, 2008.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn NilssonThomas Lundén

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

CBEESSamtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Populär historia 2007, 9 : 40-44.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidskrift (S) 2007, 127 (3): 555-562.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Samtidshistoriska institutet, 2007.

AuthorPublishing yearSubject
Emma IsakssonTorbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2007

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svenskt biografiskt lexikon 2006, Bd 32 : 766-769.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svenskt biografiskt lexikon 2006, Bd 32 : 760-764.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidskrift (S) 2006, 126 (1): 136-143.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Blad till Bladh. Huddinge : Södertörns högskola, 2006. 185-195.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Populär historia 2005, 2 : 14-27.

AuthorPublishing yearSubject

Björn Arne Steine

Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Forskning och framsteg 2005, 4 : 34-39.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Språknytt 2005, 33 (3): 15-20.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: 1905 - unionsupplösningens år. Stockholm : Carlsson, 2005. 11-22.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Carlsson, 2005.

AuthorPublishing yearSubject

Øystein Sørensen

Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Populär historia 2005, 2 : 20-23.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Populär historia 2005, 2 : 14-19.

AuthorPublishing yearSubject

Anna Larsdotter

Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Carlsson, 2005.

AuthorPublishing yearSubject

Øystein Sørensen

Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Formandet av det nya Norden. Visby : Högskolan på Gotland, 2005. 49-55.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidsskrift 2005, 84 (2): 217-228.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 2005, 81 (1): 17-24.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2005.

AuthorPublishing yearSubject

Marika Hedin

Åsa Linderborg

Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Hvem, hva, hvor 1905. Oslo : Schibsted, 2004. -.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidskrift (S) 2004, 124 (4): 851-858.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Historisk Tidskrift (S) 2004, 124 (4): 904-911.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Idrott, historia och samhälle 2004, : 132-137.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Samtidshistoria och politik. Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2004. 311-325.

Diskuterar opinionsundersökningar 1945-1950 om svenskarnas inställning i utrikespolitiska frågor

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Santérus, 2004.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2004

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svensk tidskrift 2003, 5 : 9-14.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Militärhistorisk tidskrift 2003, : 321-325.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Idrott, historia och samhälle 2003, : 128-132.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Samtidshistoriska institutet, 2003. (Samtidshistoriska frågor ; 7)

De senaste årtiondena har krav på privatiseringar och marknadslösningar ofta hörts i svensk politisk debatt. Starkt pådrivande i denna riktning har moderata samlingspartiet varit. Många betecknar därför partiet som "nyliberalt" och menar att man därmed har övergett konservatismen. Men frågan är om inte såväl partiets motståndare som dess anhängare - liksom forskningen - har överdrivit det nya och revolutionerande i moderaternas politik.I skriften analyseras moderaternas politik under den händelserika perioden 1976-1991. Författaren ger här en ny bild som betonar de stora skillnaderna mellan olika politikområden när det gäller avregleringens omfattning, partiets relativt långsamma accepterande av de marknadsliberala teorierna och likheterna med Jarl Hjalmarsons politik. Arvet från 1950-talet har inte uppmärksammats särskilt mycket ens inom moderaterna under en period när partiet varit färgat av ett närmast utopiskt framstegstänkande.Författaren är docent i historia vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.Skriften ingår i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet Högern 1904-2004: Moderniseringens vän eller fiende?

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svenskt biografiskt lexikon 2002, Bd 31 : 417-420.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svenskt biografiskt lexikon 2002, Bd 31 : 119-123.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Axess 2002, 2 : 45-47.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Anfall eller försvar. Stockholm : Santérus, 2002. 7-20.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Militärhistorisk tidskrift 2002, : 269-271.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Tvärsnitt 2002, 1 : 58-67.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Anfall eller försvar?. Stockholm : Santérus, 2002. 21-48.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Arbetarhistoria 2002, 26 (3/4): 13-18.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Scandia 2002, 68 (1): 77-107, 173.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Santérus, 2002.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svensk tidskrift 2001, 88 (4): 4-11.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2001

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Rösträtten 80 år. Stockholm : Justitiedepartementet, 2001. 71-83.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2001

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svenskt biografiskt lexikon 2000, Bd 30 : 718-721.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svenskt biografiskt lexikon 2000, Bd 30 : 376-378.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svenskt biografiskt lexikon 2000, Bd 30 : 132-136.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svenskt biografiskt lexikon 2000, Bd 30 : 718-721.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

In: Efter partistaten. Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2000. 70-95.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Biblis 2000, 3 (3/4): 40-42.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : SCORE (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor), Univ., 2000. (SCORE rapportserie ; 2000:5)

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

Samtidshistoriska institutetSchool of Historical and Contemporary Studies

-


Research area for doctoral studies

-

Svenskt biografiskt lexikon 1997, Bd 29 : 59-61.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1997

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Svenskt biografiskt lexikon 1997, Bd 29 : 12-14.

AuthorPublishing yearSubject
Torbjörn Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1997

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-