About us / Staff

Patrik Åker

Patrik Åker

Associate Professor

Senior Lecturer

School of Culture and Education

Contact information

Patrik Åker
Senior Lecturer
Alfred Nobels allé 7
Södertörns Högskola
Flemingsberg
Phone: +46 8 608 4425
Fax: +46 8 608 4640
PC 203 Primus
Publications

London & New York : Routledge, 2017.

AuthorPublishing yearSubject

Gregory Goldenzwaig

Patrik ÅkerSofia JohanssonAnn Werner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Gender StudiesJournalismMedia and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: The Nordic Media and the Cold War. Göteborg : Nordicom, 2015. 147-166.

AuthorPublishing yearSubject
Patrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Journalism Studies 2012, 13 (3): 325-339.

The front pages of Scandinavian “quality newspapers” often include aesthetically pleasing and enigmatic photographs that dominate the whole page. These pictures seem to deviate from the traditional function of press pictures as facts in news stories. At the same time, they can be understood as part of a modernist tradition in journalism where objectivity is the norm. By adopting a historical perspective, this article highlights the subjective and artistic dimension in photography as it developed in parallel with the ideal of objectivity in the 1930s. This approach makes it possible to understand today's front-page photographs as well suited in meeting the effects of digitalization such as “multivocality” and a general mistrust in photography's indexical status.

AuthorPublishing yearSubject
Patrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Media Houses. Architecture. New York : Peter Lang, 2010. 81-112.

AuthorPublishing yearSubject
Patrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Media houses. New York : Peter Lang, 2010. 1-18.

AuthorPublishing yearSubject

Kristina Riegert

Patrik ÅkerStaffan Ericson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2010

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2008.

Universitet och högskolor ses som viktiga symboler, "motorer" och "kärnverksamheter" i dagens medialiserade kunskapssamhällen. Högre lärosäten beskrivs ofta, precis som medier, som länkar mellan det lokala, nationella och det internationella. Den här studien tar avstamp i tre lärosätens engelska webbplatser för att studera hur de profileras och länkas till andra sammanhang. De tre lärosätena representerar platser inbegripna i dynamiska förändringsprocesser: Södertörns högskola utanför Stockholm, universitetet i Tammerfors i Finland och Tartu universitet i Estland. Vilka geografier öppnar sig utifrån lärosätenas webbplatser? Skapar den gynnade geografin specifika förståelser av de olika platserna? Kan framställningen av platserna kopplas till vissa rumsliga aktiviteter som underlättas genom kommunikationsteknologin Internet? Och vidare, kan detta i så fall kasta ljus över de traditionella mediernas betydelse som samhällsinstitution?Patrik Åker är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.

AuthorPublishing yearSubject
Patrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2008

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: The Media Landscape of Södertörn 2002. Huddinge : MKV, 2005. 19-32.

AuthorPublishing yearSubject
Patrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2005

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

In: News of the Other. Göteborg : Nordicom, 2003. 185-202.

AuthorPublishing yearSubject
Patrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

In: News of the Other. Göteborg : Nordicom, 2003. 71-89.

AuthorPublishing yearSubject

Kristina Riegert

Patrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

In: Städtischer Wandel in der Ostseeregion heute - Städernas omvandling i dagens östersjöregion. Berlin : BWV, 2003. 93-113.

AuthorPublishing yearSubject
Patrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

In: Medie-Sverige. Göteborg : NORDICOM-Sverige, 2003. 9-14.

AuthorPublishing yearSubject
Cecilia Von FeilitzenGöran BolinPatrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2003

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

In: Storylines. Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2002. 7-20.

AuthorPublishing yearSubject
Madeleine HurdPatrik Åker

Tom Olsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies
History

Research area for doctoral studies

-

In: Hello Europe! Tallinn Calling!. Huddinge : MKV, 2002. 15-22.

AuthorPublishing yearSubject
Patrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2002.

AuthorPublishing yearSubject
Madeleine HurdPatrik Åker

Tom Olsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies
History

Research area for doctoral studies

-

In: Jag har sett framtiden och den fungerar inte. Stockholm : Carlsson, 2002. 56-90.

AuthorPublishing yearSubject
Patrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Carlsson, 2002.

AuthorPublishing yearSubject
Patrik Åker

Tom Olsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2002

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies
History

Research area for doctoral studies

-

In: Picturing Politics. Stockholm : Stockholms universitet, 2000. 52-79.

AuthorPublishing yearSubject
Patrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2000

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-

Nordicom Review 1999, 2 : 79-83.

AuthorPublishing yearSubject

Jan Ekecrantz

Patrik ÅkerStaffan Ericson

Tom Olsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1999

School/Centre

School of Historical and Contemporary Studies
History

Research area for doctoral studies

-

AuthorPublishing yearSubject
Patrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
1998

School/Centre

-

-


Research area for doctoral studies

-