Om Södertörns högskola / Personal

Jenny Gunnarsson Payne

Kontaktuppgifter

Jenny Gunnarsson Payne
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 45 03
Fax: 08-608 43 60
F 1018 F-huset
Publikationer

Feministiskt perspektiv 2018, 24 januari : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Elzbieta KorolczukJenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierKultur och lärande
EtnologiGenusvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Tillämpad kulturteori. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 251-272.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Tillämpad kulturteori. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 151-174.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Magnus Öhlander

Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Tillämpad kulturteori. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 13-18.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Magnus Öhlander


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Lund : Studentlitteratur, 2017.

Introduktion för etnologer och andra kulturvetareTillämpad kulturteori ger en introduktion till teorier och perspektiv som är viktiga för etnologisk kulturanalys och kulturforskning i stort.Genom en bred presentation av olika kulturteoretiska perspektiv får läsaren en god grund för att förstå likheter och skillnader samt influenser och kontroverser mellan olika teorier. Boken ger en intressant inblick i teoretiska synsätt för olikheter i sätt att förstå och definiera begreppet kultur. Varje kapitel har en introducerande översikt av ett perspektiv och har dessutom konkreta exempel på hur teorierna har tillämpats i kulturvetenskaplig forskning. Kapitlens lästips guidar läsaren vidare på vägen till fördjupade teoretiska studier och egna tillämpade analyser.På www.studentlitteratur.se finns en lärarhandledning till boken.Tillämpad kulturteori vänder sig till studenter i etnologi och andra kulturvetenskapliga utbildningar vid universitet och högskolor.Den ger en god orientering även för dem med ett mer allmänt intresse av kulturteori

FörfattarePubliceringsårÄmne

Magnus Öhlander

Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Lambda Nordica 2016, 1-2 : 197-200.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2016

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Sociology of Health and Illness 2016, 38 (7): 1074-1091.

This article examines how discourses on assisted reproductive technologies are locally appropriated, translated or contested in the specific cultural and political contexts of Poland and Sweden. The aim is to investigate how two national patients' organisations, namely the Polish association Nasz Bocian and the Swedish organisation Barnlängtan, articulate rights claims in the context of reproductive technologies. To this end, we investigate how these organisations utilise specific context-dependent and affectively laden political vocabularies in order to mobilise politically, and discuss how each of these two groups gives rise to a different set of politicised reproductive identities. In order to trace which political vocabularies the respective organisations utilise to mobilise their respective rights claims, we draw primarily on political discourse theory and concepts of political grammars and empty signifiers. Lastly, we discuss which political reproductive identities emerge as a result of these different versions of political mobilisation around assisted reproductive technologies.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Elzbieta KorolczukJenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2016

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierKultur och lärande
EtnologiGenusvetenskap

Forskarutbildningsområde

Historiska studierKritisk kulturteori

Baltic Worlds 2016, IX (1-2): 116-116.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2016

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Signs (Chicago, Ill.) 2016, 41 (3): 483-506.

In June 2012, the European Society of Human Reproduction and Embryology issued a press release announcing that over 5 million children worldwide had been born with the help of in vitro fertilization. Although the sheer quantity is impressive in itself, an even more significant consequence of assisted reproductive technologies is that they have transformed a previously indisputable fact concerning biological kinship and motherhood. This fact is captured in the ancient Roman legal maxim mater semper certa est (the mother is always certain), a principle that has been a central pillar for Euro-American kinship. Today, it is no longer certain that the birth mother will be defined as a child’s biological mother, and this gives rise to a flexibility in determining what biological motherhood really is. This becomes particularly significant when we look at third-party reproduction (involving a donor or surrogate) in which the meaning of biological motherhood is contextual: sometimes biological motherhood is determined with reference to nutrition via the blood, sometimes with reference to DNA, at other times with reference to epigenetic influences taking place within the womb. To deepen our understanding about the role that biology plays for the kinning process in the context of third-party reproduction, this essay introduces a theoretical framework of kinship grammars. It discusses how the kinship grammars of blood, genetics, and epigenetics offer different “rules” for determining the changing meaning of biological motherhood and suggests that a strategy of Wittgensteinian rule following in relation to the kinship grammar of epigenetics opens up the possibility for novel, perhaps even subversive, ways of thinking through kinship and biology.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2016

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Critical Kinship Studies. London : Rowman & Littlefield Publishers, 2016. 33-47.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2016

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Reproducing Citizens. London : Routledge, 2015. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Digital politik. Göteborg : Daidalos, 2015. 173-191.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Seminariet i högre utbildning. Lund : Studentlitteratur AB, 2015. 67-81.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Gender, Place and Culture 2015, 22 (1): 107-122.

“”Inhorn 2008ARTsCBRC“”——“”————“”“”

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Lambda Nordica 2014, 3-4 : 11-27.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson PayneUlrika Dahl

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierKultur och lärande
EtnologiGenusvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Kvinder, Køn og Forskning 2014, 23 (3): 86-87.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Kvinder, Køn og Forskning 2014, 23 (1-2): 102-104.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Nya röster. Möklinta : Gidlunds förlag, 2014. 247-269.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift 2013, 22 (3-4): 61-62.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Citizenship Studies 2013, 17 (8): 928-941.

Citizenship is fast emerging as a central concern for transgender politics. This article approaches the topic of transgender citizenship by investigating empirically how the practice of blogging has served as a way of claiming, or practicing, intimate citizenship for transgendered people. Theorization of intimate citizenship helps us to further our understanding of the ways in which our most private decisions and practices are inextricably linked with public institutions, law and state policies. Significantly, this development is also tied up with other characteristically late modern technological advancements, ranging from new reproductive technologies to new Information and Communication Technologies. In the case of transgender politics, such interlacings become particularly perspicacious, not only due to modern discourses concerning diagnosis and treatment, but also because the presence of social media resources affords new possibilities for the sharing of personal and political narratives about ‘being transgendered’. In this article, I investigate an event in the Swedish blogosphere, namely the way in which the national celebration of Swedish Mother's Day became a site for the contestation of the current limitations of the reproductive legal rights for transgendered people, providing an opening for a more general debate on transgender reproductive rights.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

NORA 2013, 21 (3): 236-242.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

International journal of cultural studies 2013, 16 (4): 367-382.

This article investigates the queer feminist Swedish media projects HallonTV andDYKE HARD in order to argue that media production is constitutive of political movements as such. Particular attention is paid to an integral dimension of the constitution of such a political collectivity, namely its affective features. It is concerned with how a sense of ‘community’ comes to be ‘experienced’ by those who are involved, first-hand, in the development and extension of its messages to a wider public. Theoretically, the article proposes that these features will be better appreciated through both a harnessing of the discourse theoretical framework of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe as well as a reworking of the anthropologist Victor Turner’s idea of communitas.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift 2012, 2 : 31-33.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift 2012, 3-4 : 7-14.

What does discourse theory "do" to ethnology? And complementarily, what does ethnology "do" to discourse theory? In this article, these two questions are approached by investigating how Swedish ethnologists have hitherto described and applied discourse theory. The article identifies a couple of overarching tendencies within Swedish discourse theoretical ethnology, relating these tendencies both to other intra-disciplinary trends and to paralell international developments of applied discourse theory. Specifically, the article will discuss current ethnological interpretations and applications of the concept of discourse as well as the discourse theoretical understanding of the subject, and will furthermore argue that these theoretical ideas still harbour underutilized possibilities, opportunities that, if taken, might serve to further develop discourse theoretical ethnology.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift 2012, 3-4 : 2-6.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Sofia Lundgren

Jenny Gunnarsson Payne

Sofi Gerber


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Feminist Media. Bielefeld : Transkript Verlag, 2012. 55-72.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: The International Encyclopedia of Media Studies. : Wiley-Blackwell, 2012. -.

This essay seeks to address whether blogging can serve as a feminist tool, particularly as a form of practicing citizenship. More specifically, it asks whether feminist blogging contributes only to individualized forms of expression (based on the empowerment of single individuals) or whether blogging has a role in both the construction and endurance of collectivist forms of feminist politics. This essay begins by situating feminist blogging in a larger historical context of media production in the feminist movement. It then presents three different feminist blog projects in order to investigate the various ways in which these blogs practice what in recent literature is discussed in terms of “intimate citizenship.”

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Historiska studier

The European Journal of Women's Studies 2012, 19 (2): 187-202.

This article explores how during the period of 1997 to 2003 the signifier of Sisterhood came to serve as an empty signifier within and among a number of small Swedish feminist grassroots publications (i.e. zines). It begins by positioning the Swedish feminist zine community within the larger context of so-called ‘second and third wave feminisms’ but argues at the same time that it is important to break with traditional feminist chronologies, and resist reductive generational narratives of feminist movement history. On the basis of this particular empirical case the article introduces an analytic of sexual logics as an alternative for analysing feminist discourse. From here the article goes on to investigate how the notion of Sisterhood has come to serve as an empty signifier within this specific community. It concludes with a more general discussion of the function of empty signifiers in relation to recent feminist discussions of Sisterhood.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

Tidskrift för Genusvetenskap 2011, 4 : 161-163.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

Lund : Nordic Academic Press, 2011.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Annika Egan Sjölander

Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

In: Tracking Discourses. Lund : Nordic Academic Press, 2011. 49-78.

FörfattarePubliceringsårÄmne

David Payne

Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

Nätverket Kulturforskning i Uppsala 2010, 17 : 47-51.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

Feminist Media Studies 2009, 10 (2): 236-241.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Feminist Media Studies 2009, 9 (4): 477-491.

In the past two decades, an increasing number of young women have taken the tools of media production into their own hands; feminist zines have evolved into a medium for transnational dialogue, community building, and networking. In focusing on the Plotki Femzine (2006, 2007), a Central and Eastern European (CEE) feminist print and online zine project, we use the theoretical framework of ?rhizomatic media? to problematize existing scholarship on feminist zines. Much of this scholarship sees zines as venues that construct a sense of ?authenticity? through the use of the autobiographical voice and an outright rejection of mainstream media practices. Considering the rhizomatic processes of alternative knowledge production in Plotki publication, we draw on post-structuralist gossip theory to examine the Plotki Femzine as a site of feminist discourse. In particular, we show how the Plotki Femzine builds cross-border collaboration and "spreads rumours" of a feminist kind.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Red Chidgey

Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Interface: A Journal for and About Social Movements 2009, 1 (2): 190-211.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Journal of Power 2008, 1 (2): 223-229.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Provins 2008, 27 (1): 46-50.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

This thesis coheres around the issue of collective political mobilisation within one part of the contemporary feminist movement, or more specifically, within the Swedish feminist zine community. A feminist zine, also commonly referred to as Grrrlzine or femizine, is a small non-commercial and non-professional publication, which is distributed by channels other than that of the mainstream media.The aim of the thesis is to examine what role the 'name' ' sisterhood' has in the constitution of a feminist zine community. Further, it is to explore the ways in which this 'name' is expressed and the precise function this name has within the community itself. That 'sisterhood' is necessary for a feminist politics is, according to the vast majority of the zines studied, obvious. Nevertheless the issue of what sisterhood 'is' or what it ’ought to be’ is constantly under negotiation. In this thesis I study how the name sisterhood works to create a collective feminist identity – even if this very 'name' comes to be articulated in, sometimes radically, different forms.In order to conduct my analysis, I have taken several theoretical decisions. First, I have chosen to frame the zine community in accordance with the term communitas, defined as a collective identity constituted in terms of its opposites, by that which it is not. In this specific case, this Other consists of the commercial media, that is also, conceived as an effect of a wider patriarchal threat.Second, to understand the differences which exist within this community, I have chosen to develop three feminist logics, to capture some quite contradictory articulatory strategies. They are referred to as ’liberal feminist’, ’radical feminist’ and ’post feminist’. The concept of logics allows me to interpret how it is that three different (and sometimes competing) feminist traditions can be found in the zine community, and commonly how in a single zine, or a single text, the three logics can coalsce.As mentioned above, it is the 'name' sisterhood that provides the glue that holds the feminist zine community together. To understand this I have analyzed sisterhood by way of the concept 'empty signifier', that is, a 'name' which is partially emptied of meaning and which serves as a surface of inscription for a variety of feminist demands, demands that in themselves may have very little, or even nothing in common.Finally, the ideas outlined in the thesis call for reflexivity, that is, for an explicit meta-analysis of the conduct of one’s own research process. In this thesis I discuss the problematic arising when the feminist researcher studies a feminist movement, and the inevitable blurring of political partisanship and theoretical analysis that takes place. Here I pay particular attention to the frontiers that a political community is always-already in a process of re-negotiating, and how the researcher is herself part of this very re-negotiation.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2006

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift 2004, 1 : 16-21.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2004

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Provins 2004, 2 : 68-71.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2004

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2004, 1-2 : 63-82.

In the Fall of 2001 the first undergraduate course on Lesbian and Gay Studies was introduced in Sweden - in Umeå. The aim of this interdisciplinary course is, in contrast to similar courses on e.g. Queer Studies at other universities in the country, to give students a deepend knowledge in, and a broader understanding of how "same sexed relations" can be interpreted in Modern History, Modern Literature, and the Media. In this article experiences of, and thoughts on this unique setting are discussed.The course grants for 10 credits, and divides into four parts: introduction, historical studies, literature, and media and communication. Each part contains guiding lectures, interactive workshops, and formal seminars. Students also write individual papers: methodologically based on e.g. Queer Theory or Queer Readings. By and large, this is a course which stimulates students to raise new questions, and to analyse and deconstruct by nature given concepts as gender, sexuality, and identity.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Kerstin Munck

Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2004

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift 2002, 4 : 35-36.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Gatans politik. Gävle : Meyer, 2002. 128-141.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Gunnarsson Payne

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-