Om Södertörns högskola / Personal

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Samtidshistoriska institutet

Kontaktuppgifter

Torbjörn Nilsson
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 42 92
Fax: 08-608 46 40
F 802 F-huset
Publikationer

Huddinge : Södertörns högskola, 2018. (Förvaltningsakademin ; 15)

Skolinspektionen har i drygt 150 år genom skolbesök och andra metoder ansvarat för övervakning, uppsikt, tillsyn, granskning och kontroll av kunskapsnivån, lärarnas arbete, skolbyggnadernas standard och mycket annat. Dess plats i statsförvaltningen har skiftat, likaså verksamhetens tyngdpunkt. Men hur viktiga är själva skolbesöken? Ska inspektörerna utöver att kontrollera skolarbetet också ge råd till såväl lärare som skolans politiker och administratörer? Spänningen mellan kontroll och rollen som rådgivare följer Skolinspektionen över hela dess tid.Professor Torbjörn Nilsson är historiker och verksam vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2018

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Personhistorisk Tidskrift 2017, 2 : 157-182.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 93-114.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Scandia 2016, 1 : 153-154.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2016

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Lund : Studentlitteratur AB, 2016.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders Ivarsson WesterbergTorbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2016

Institution/Centrumbildning

FörvaltningsakademinHistoria och samtidsstudierSamhällsvetenskaperSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Militärhistorisk Tidskrift 2015, 2 : 134-138.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Aktuellt om historia 2015, 1 : 91-99.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Historisk Tidskrift (S) 2015, 135 (4): 724-726.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Berätttande - Liv - Mening. Örebro : Örebro universitet, 2014. 205-214.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Idrott, historia & samhälle 2014, : 140-145.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Internasjonal Politikk 2014, 3 : 411-417.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Det långa 1990-talet. Umeå : Boréa Bokförlag, 2014. 35-60.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Demokrati och förvaltning. Stockholm : Stockholm School of Economics Institute for Research, 2014. 231-258.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: 100 år i Stockholm. Stockholm : Stockholms-Gillet, 2014. 48-61.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Stockholm : Stockholmia förlag, 2014.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Partierna i Stadshuset. Stockholm : Stockholms stadsarkiv, 2013. 23-28.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Partierna i Stadshuset. Stockholm : Stockholms stadsarkiv, 2013. 9-21.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Respons 2013, 3 : 73-74.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Respons 2013, 2 : 20-21.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Stockholm : Stockholmia förlag, 2013.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Veivalg for Norden. Oslo : Akademika forlag, 2013. 139-152.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: I det offentligas tjänst. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2013. 35-50.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Stockholm : Stockholmia förlag, 2013.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidsskrift 2013, 92 (2): 306-311.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2012, 3-4 : 113-125.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Huddinge : Södertörns högskola, 2011.

I vilken utsträckning leder regeringsskiften till politisk förändring? Vilket handlingsutrymme har en nytillträdd regering? Hur har regeringsskiftena i Sverige gått till, och vilka problem har kommit upp i samband med dessa? Frågorna låg till grund för det vittnesseminarium som hölls vid Södertörns högskola i maj 2010 om maktskiftet 1991, då en borgerlig fyrpartiregering kom till makten. Representanter för de partier som bildade regering deltog i den panel som frågades ut under seminariet. Teman som diskuterades var bland annat: Hur gick det till när man skapade den gemensamma plattformen – Ny start för Sverige? Hur såg samarbetet ut med Ny demokrati? Vilka förändringar genomfördes under mandatpe­rioden? På vilket sätt förbereddes själva regeringsskiftet?

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders Ivarsson WesterbergTorbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011. ( ; )

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders Ivarsson WesterbergTorbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2011, 2 : 355-361.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Stockholmia förlag, 2011.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Jordpäron. Stockholm : Atlantis, 2011. 567-637.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Dolt i offentligheten. Lund : Sekel, 2011. 159-181.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jonas Harvard

Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Dolt i offentligheten. Lund : Sekel, 2011. 141-158.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Stockholm blir välfärdsstad. Stockholm : Stockholmia förlag, 2011. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011. ( ; )

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders Ivarsson WesterbergTorbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic worlds 2010, 3 (1): 40-42.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenskt biografiskt lexikon 2010, Bd 33 (hft 164): 508-511.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär historia 2010, 9 : 38-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär historia 2010, 7 : 38-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär historia 2010, 8 : 38-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär historia 2010, 6 : 38-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär historia 2010, 5 : 38-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär historia 2010, 4 : 38-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär historia 2010, 3 : 36-39.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär historia 2010, 2 : 38-42.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2010.

Året 1989 innebar en vändpunkt i den europeiska historien, och även i världsmåttstock. Berlinmuren raserades och de kommunistiska diktaturerna i Östeuropa föll samman, bara för att inom ett par år även följas av det sovjetiska imperiet. Demokratiska regimer uppstod, om än under vånda och med senare bakslag.Tjugo år efter händelserna anordnades ett vittnesseminarium vid Södertörns högskola på temat 1989 med svenska ögon. Seminariet med dess kommentarer från diplomatin, underrättelsetjänsten och massmedia återges i skriften. Förstod vi vad som hände i öst?

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn NilssonThomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Samtidshistoriska institutet, 2010. (Samtidshistoriska frågor ; 18)

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Historier. Göteborg : Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2009. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Statsvetenskaplig Tidskrift 2009, 111 (4): 323-346.

In recent Swedish political debate a former anonymous group has been noticed, political appointees in the political executives. In media they are often characterized as politicians and in the last decades an expansion of them has taken place, both at governmental and municipal level (Stockholm). However, studies of this key group are surprisingly few. The study is related to "politicization", a concept widely used in international political science. Not only the expansion (and the recent feminization) of the group is here discussed. Even more important is the changing patterns of careers and the creation of staffs of political appointees that surround the politicians. The changes can be viewed as an effort from the politicians to regain control of the bureaucracy. By studying this, at least in Sweden, neglected group, the concept on politicization also is developed. Adapted from the source document.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders Ivarsson WesterbergTorbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Svenska historiker. Stockholm : Norstedts, 2009. 347-357.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Malmö : Gleerups utbildning, 2009.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Makten i Stadshuset. Stockholm : Stockholmia, 2008. 53-105.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mari GerdinTorbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Makten i Stadshuset. Stockholm : Stockhomia, 2008. 285-296.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Makten i Stadshuset. Stockholm : Stockholmia, 2008. 37-50.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Makten i Stadshuset. Stockholm : Stockholmia, 2008. 15-35.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2008, 128 (1): 80-85.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2008, 128 (1): 86-92.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Sverigebilder. Stockholm : Institutet för Framtidsstudier, 2008. 89-111.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Signums svenska kulturhistoria. Stockholm : Signum, 2008. 25-53.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Samtidshistoriska institutet, 2008.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn NilssonThomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär historia 2007, 9 : 40-44.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2007, 127 (3): 555-562.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Samtidshistoriska institutet, 2007.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Emma IsakssonTorbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenskt biografiskt lexikon 2006, Bd 32 : 766-769.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2006

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenskt biografiskt lexikon 2006, Bd 32 : 760-764.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2006

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2006, 126 (1): 136-143.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2006

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Blad till Bladh. Huddinge : Södertörns högskola, 2006. 185-195.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2006

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär historia 2005, 2 : 14-27.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Björn Arne Steine

Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2005

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Forskning och framsteg 2005, 4 : 34-39.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2005

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Språknytt 2005, 33 (3): 15-20.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2005

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: 1905 - unionsupplösningens år. Stockholm : Carlsson, 2005. 11-22.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2005

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Carlsson, 2005.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Øystein Sørensen

Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2005

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär historia 2005, 2 : 20-23.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2005

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär historia 2005, 2 : 14-19.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Larsdotter

Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2005

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Carlsson, 2005.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Øystein Sørensen

Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2005

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Formandet av det nya Norden. Visby : Högskolan på Gotland, 2005. 49-55.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2005

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidsskrift 2005, 84 (2): 217-228.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2005

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 2005, 81 (1): 17-24.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2005

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2005.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Marika Hedin

Åsa Linderborg

Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2005

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Hvem, hva, hvor 1905. Oslo : Schibsted, 2004. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2004

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2004, 124 (4): 851-858.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2004

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2004, 124 (4): 904-911.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2004

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Idrott, historia och samhälle 2004, : 132-137.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2004

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Samtidshistoria och politik. Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2004. 311-325.

Diskuterar opinionsundersökningar 1945-1950 om svenskarnas inställning i utrikespolitiska frågor

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2004

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Santérus, 2004.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2004

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Svensk tidskrift 2003, 5 : 9-14.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2003

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Militärhistorisk tidskrift 2003, : 321-325.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2003

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Idrott, historia och samhälle 2003, : 128-132.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2003

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Samtidshistoriska institutet, 2003. (Samtidshistoriska frågor ; 7)

De senaste årtiondena har krav på privatiseringar och marknadslösningar ofta hörts i svensk politisk debatt. Starkt pådrivande i denna riktning har moderata samlingspartiet varit. Många betecknar därför partiet som "nyliberalt" och menar att man därmed har övergett konservatismen. Men frågan är om inte såväl partiets motståndare som dess anhängare - liksom forskningen - har överdrivit det nya och revolutionerande i moderaternas politik.I skriften analyseras moderaternas politik under den händelserika perioden 1976-1991. Författaren ger här en ny bild som betonar de stora skillnaderna mellan olika politikområden när det gäller avregleringens omfattning, partiets relativt långsamma accepterande av de marknadsliberala teorierna och likheterna med Jarl Hjalmarsons politik. Arvet från 1950-talet har inte uppmärksammats särskilt mycket ens inom moderaterna under en period när partiet varit färgat av ett närmast utopiskt framstegstänkande.Författaren är docent i historia vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.Skriften ingår i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet Högern 1904-2004: Moderniseringens vän eller fiende?

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2003

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenskt biografiskt lexikon 2002, Bd 31 : 417-420.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenskt biografiskt lexikon 2002, Bd 31 : 119-123.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Axess 2002, 2 : 45-47.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Anfall eller försvar. Stockholm : Santérus, 2002. 7-20.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Militärhistorisk tidskrift 2002, : 269-271.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Tvärsnitt 2002, 1 : 58-67.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Anfall eller försvar?. Stockholm : Santérus, 2002. 21-48.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Arbetarhistoria 2002, 26 (3/4): 13-18.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Scandia 2002, 68 (1): 77-107, 173.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Santérus, 2002.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2002

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Svensk tidskrift 2001, 88 (4): 4-11.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2001

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Rösträtten 80 år. Stockholm : Justitiedepartementet, 2001. 71-83.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2001

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenskt biografiskt lexikon 2000, Bd 30 : 718-721.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2000

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenskt biografiskt lexikon 2000, Bd 30 : 376-378.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2000

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenskt biografiskt lexikon 2000, Bd 30 : 132-136.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2000

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenskt biografiskt lexikon 2000, Bd 30 : 718-721.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2000

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Efter partistaten. Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2000. 70-95.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2000

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Biblis 2000, 3 (3/4): 40-42.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2000

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : SCORE (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor), Univ., 2000. (SCORE rapportserie ; 2000:5)

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2000

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenskt biografiskt lexikon 1997, Bd 29 : 59-61.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
1997

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenskt biografiskt lexikon 1997, Bd 29 : 12-14.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
1997

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-