Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen med 90 högskolepoäng i litteraturvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Anmälan

    Start: VT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-42816

  • 2019-09-15

    Start: VT20100%Dag

    Anmälningskod: SH-42828

Magisterprogram i litteraturvetenskap

Program 60 högskolepoäng

Intellektuella utmaningar, teoretisk fördjupning, breddad kunskap om enskilda författarskap, vetenskapliga seminarier - allt detta ryms inom magisterprogrammet i litteraturvetenskap. Andra terminen skriver du (med stöd av handledning) en egen litteraturvetenskaplig uppsats.

Utbildningens innehåll

Programmet innebär en teoretisk fördjupning med särskilt fokus på tolkning. Inledningsvis diskuteras skilda tolkningstraditioner som hermeneutik, psykoanalys, diskursanalys, queerteori och postkoloniala teorier.

Kunskapen om dessa teoribildningar har du möjlighet att tillämpa praktiskt redan under första terminens studier. Du fördjupar dig till exempel i den teoretiska inriktningen litterära djurstudier, eller estetik, politik och sexualitet i förra sekelskiftets Wien, eller i någon klassisk text - teoretisk eller skönlitterär.

Med denna träning i ryggen har du goda redskap för uppsatsarbetet, där du har friheten att själv välja ditt ämne. Du förväntas använda dig av tolkningsteori, men också – inom uppsatsens ram – värdera användbarheten av de teoretiska redskap du valt.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet litteraturvetenskap

Efter utbildningen

Programmet förbereder för forskarutbildning. Det ger dig en god estetisk och vetenskaplig kompetens för att arbeta inom kultursektorn. Du får utmärkta förutsättningar att verka i en intellektuell offentlighet, till exempel som kulturskribent.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2016

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori, 7,5 högskolepoäng; Valbara kurser om 22,5 högskolepoängMagisteruppsats, 30 högskolepoäng

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.