Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Anmälningskod: SH-42810

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Anmälningskod: SH-42823

Medievetarprogrammet

Program 180 högskolepoäng

Hur påverkar medierna samhället? Medievetarprogrammet ger dig en bred och djup förståelse för medierna och vilken roll de spelar i det moderna samhället. Du blir bildad och analytisk, lär dig att tänka kritiskt och övar dig i konsten att presentera och kommunicera muntligt, skriftligt och digitalt – egenskaper som dagens medieföretag efterfrågar.

Utbildningens innehåll

Medievetarprogrammet ger dig en kombination av teoretisk och branschinriktad praktisk kunskap om du vill göra karriär som till exempel informatör, medieanalytiker, medieproducent eller opinionsbildare.

Det här är ett program för dig som är intresserad av medier, inte bara som verktyg utan också som samhällsföreteelse. Utbildningen ger dig en djup och teoretiskt grundad förståelse av det svenska och internationella medielandskapets historiska framväxt liksom reella kunskaper om medierna i Sverige och världen – både traditionella massmedier och nya, personliga medier. Du lär dig förstå de internationella medieföretagens agerande och utbredning, handel med tv-format, vad medierna betyder för människors vardagsliv samt medieteknikens betydelse för berättande, bland mycket annat.

Utbildningen ger dig möjlighet att träna din analytiska och kritiska förmåga, öva dig i konsten att presentera och kommunicera såväl muntligt och skriftligt, som med hjälp av digitala verktyg. I programmet ingår även egna produktionsmoment och näst sista terminen genomför du ett självständigt vetenskapligt projektarbete i form av en C-uppsats. Medievetarprogrammet rymmer dessutom två terminer med specialkurser i medierätt, kommunikationsteori och analys, medieproduktion, publik- och omvärldsanalys, mediekritik och möjlighet att ytterligare utveckla din uttrycksförmåga i olika publiceringsformer. Dessa innefattar även gästföreläsare och samverkan med representanter för branschen. Programmet avslutas med en termin där du kan välja mellan att göra praktik på en arbetsplats, studera utomlands eller bredda dina kunskaper genom studier i ett valfritt ämne.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap

Efter utbildningen

Programmet ger breda och flexibla grundkunskaper som är relevanta för en rad olika yrkesverksamheter inom den svenska och internationella mediesektorn:

 • framställning av medietexter inom exempelvis journalistik, PR, opinionsbildning och information men även inom friare konstnärliga uttrycksformer,
 • informationsförmedling inom organisationer och via medier,
 • planering och utveckling av mediefrågor inom företag och organisationer,
 • analys av mediernas innehåll, marknader, publiker och utvecklingsområden.


Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2017

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Medie- och kommunikationsvetenskap A 30 hpMedier, lag och rätt 7,5 hp, Kommunikationsteori och analys 7,5 hp, Medieproduktion: text och bild 15 hp
År 2Termin 3Termin 4
Medie- och kommunikationsvetenskap B 30 hpPublik- och omvärldsanalys 10 hp, Mediearbete och yrkesroller 5 hp, Mediekritik 15 hp
År 3Termin 5Termin 6
Medie- och kommunikationsvetenskap C 30 hpValbara kurser: Praktik, utlandsstudier eller kurser inom ett tredje ämne

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Naod Abera har läst Medievetarprogrammet

Naod Abera har läst Medievetarprogrammet

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.