Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

 • Anmälan

  Start: VT19100%Dag

  Anmälningskod: SH-42812

 • 2019-09-15

  Start: VT20100%Dag

  Anmälningskod: SH-42824

Medier, engelska och globalisering

Program 180 högskolepoäng

I dagens internationella mediesamhälle är engelskan på väg att bli ett universalspråk. Engelska är det officiella språket inom FN, EU och ett arbetsspråk i många svenska företag och organisationer. Medier, engelska och globalisering (MEG) är ett program som ger dig gedigna kunskaper i engelska och kompetens för arbete inom dagens mediesamhälle.

Utbildningens innehåll

Världen krymper och det internationella inflytandet i vår vardag blir allt mer påtagligt genom effektivare och snabbare kommunikationer. Utbildningen Medier, engelska och globalisering har som syfte att möta de krav och den omställning som detta innebär.

Utbildningen passar dig som är engagerad i globala frågor och vill arbeta i internationella sammanhang med medier och kommunikation. Inom det tre år långa programmet varvar du terminsvis studier i medie- och kommunikationsvetenskap med engelska. Det är ett teoretiskt program, men du får även öva din förmåga att pedagogiskt och professionellt presentera dina tankar och kunskaper inför andra.

I programmets karaktärs- och examensämne medie- och kommunikationsvetenskap belyses mediernas uttrycksformer, publiker, institutioner, teknologier, produktionsvillkor samt de dominerande medieområdena: kultur och underhållning, nyheter och journalistik, reklam och information samt sociala medier. Dessa studier kombineras med studier i engelska. Språkstudierna ger goda muntliga och skriftliga färdigheter samt kunskaper inom språkområdets kultur, samhällsliv, litteratur och historia. Du får även ett historiskt perspektiv på engelskans utbredning i världen.

Genom att kombinera medie- och kommunikationsvetenskap med en utbildning i engelska, ger det här programmet dig allmänbildning, historisk förståelse och kompetens för arbete inom det alltmer internationella mediesamhället.

Under utbildningen gör du ett självständigt vetenskapligt arbete, företrädesvis på engelska. Den sista terminen har du möjlighet att göra praktik, studera utomlands eller bredda dina kunskaper inom ett tredje ämne. Genom programmet får du tillgång till ett internationellt nätverk av universitet och organisationer som kan utnyttjas för praktikplatser, uppsatsarbeten eller utbytesstudier.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap

Efter utbildningen

Utbildningen Medier, engelska och globalisering ger dig en bra grund för att förstå mediernas betydelse i olika samhällen. Du får en bred och flexibel grundkunskap som öppnar möjligheter för arbete inom det internationella mediesamhället inom en rad olika yrkesverksamheter:

 • framställning av medietexter inom olika genrer,
 • informationsförmedling via medier,
 • planering och utveckling av mediefrågor inom företag och organisationer,
 • utbildning inom olika medieområden.
Exempel på yrkesroller är: medieanalytiker, medieproducent eller webbredaktör inom olika organisationer, myndigheter eller företag.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2014

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Medie- och kommunikationsvetenskap AEngelska A
År 2Termin 3Termin 4
Medie- och kommunikationsvetenskap BEngelska B
År 3Termin 5Termin 6
Medie- och kommunikationsvetenskap CValbara kurser: praktik, utlandsstudier eller kurser inom ett tredje ämne

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.