Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43808

Internationella ekonomprogrammet

Program 180 högskolepoäng

I takt med en ökad internationalisering av arbetsmarknaden växer behovet av ekonomer med goda kunskaper i internationellt företagande och insikt i pågående globalisering. Morgondagens ekonomer kommer att ha hela världen som arbetsfält. Programmet ger dig en bra grund för ett framgångsrikt yrkesliv.

Utbildningens innehåll

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där allt fler företag blir globala och arbetsmarknaden allt mer internationell. Många stora företag ser Europa och övriga världen som arbetsfält och bedriver en stor del av sin sysselsättning och försäljning utomlands. Att ha goda kunskaper om olika kulturer och språk är därför en stor merit i yrkeslivet idag.

Internationella ekonomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med ekonomi i ett internationellt sammanhang och som vill använda språk som arbetsverktyg. Utbildningen passar dig som uppskattar utmaningar, är nyfiken på och vill lära mer om andra länder och kulturer samt är intresserad av att ha hela världen som arbetsfält. Den internationella utbildningen ger dig, utöver kunskaper i traditionell företagsekonomi, en djupare förståelse för hur ett framgångsrikt multinationellt företag organiseras, leds och styrs. Utbildningen integrerar ämneskunskaper inom företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och språk.

Det första året består av ett basblock där du läser kurser i företagsekonomi och nationalekonomi. Termin tre och fyra läser du om internationella affärsrelationer, handelsrätt och sedan företagsekonomi. Därefter läser du ett valfritt språk eller studerar utomlands. Sista terminen skriver du ett examensarbete i internationell ekonomi.

Efter avslutade programstudier kan du välja att fortsätta studera ett år på Magisterprogrammet i internationellt företagande för att få en ekonomie magisterexamen i företagsekonomi.

Ambitionen är att utbildningen även ska bidra till din personliga utveckling. Förutom teoretiska kunskaper får du lära dig att tänka kritiskt, uttrycka dina åsikter och hålla dig uppdaterad om vad som händer i samhället och omvärlden. De kunskaper du får med dig ger dig en bra och stabil grund för att ta ansvar inom ditt kompetensområde och vara en värdefull resurs.

Examen

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Internationella ekonomprogrammet ger dig en bra grund för ett framgångsrikt yrkesliv. Du får en bred och djup ekonomutbildning med specialisering i internationellt företagande. Yrkesområdena för internationella ekonomer spänner över ett brett fält. Du har kompetens att utföra självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter i en internationell miljö. Du kan arbeta inom det privata näringslivet eller den offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands. Tidigare studenter återfinns inom yrken som personalchef, affärsstrateg, ekonomichef, controller, finansanalytiker, marknadschef, konsult, handläggare och revisor. Efter avlagd kandidatexamen är du behörig att studera vidare på master- eller magisterprogram i företagsekonomi.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2016

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Företagsekonomi ANationalekonomi A
År 2Termin 3Termin 4
Handelsrätt, Internationella affärsrelationerFöretagsekonomi B
År 3Termin 5Termin 6
Valbart språk (minst 30hp i ett utomnordiskt språk) alternativt UtlandsstudierFöretagsekonomi C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Anna Ahlberg har läst Internationella ekonomprogrammet på Södertörns högskola

Anna Ahlberg har läst Internationella ekonomprogrammet på Södertörns högskola

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.