Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43844

Konst, kultur och ekonomi

Program 180 högskolepoäng

Spännande fält som teater, film, litteratur, musik, bildkonst och dans kopplas här samman med huvudområdet företagsekonomi. Idag och inför framtiden är diskussionerna om humanistiska värden kontra ekonomiska värden avgörande. Hur viktig är kulturen för samhällsutvecklingen? Kan kulturfältet utvecklas även ekonomiskt?

Utbildningens innehåll

Kultursektorn och de kreativa näringarna är ständigt expanderande. Samtidigt har det traditionella näringslivets intresse för varumärken, socialt ansvar och människors livsmönster öppnat för ett ökande behov av ekonomer med kunskaper om kultur och estetik.

Konst, kultur och ekonomi är programmet för dig som har hjärtat inom kultur och vill komplettera med andra kunskaper som är nödvändiga för att stärka konsten och kulturen i samhället. Kultursektorn innefattar idag allt från traditionella konstformer som bildkonst, scenkonst, musik, film och festivaler till events, sponsring och kulturindustrier. I takt med att kultur- och mediesektorn blir större ökar också behovet av människor som har kunskaper i ekonomi, marknadsföring, projektledning och juridik. Här får du de verktyg du behöver för att tillsammans med konstnärer, kulturskapare och andra kreatörer förverkliga era idéer och visioner.

Programmet Konst, kultur och ekonomi ger dig kunskaper i kulturvetenskap, företagsekonomi och andra relevanta områden, som till exempel upphovsrätt. Internationellt kallas den här typen av utbildning för Cultural Management. Du får kunskaper i ekonomisk vetenskap och metodlära, företagande, redovisning och beskattning, ekonomistyrning, strategisk marknadsföring, investering och finansiering, immaterialrätt, projektorganisering och projektledning samt organisationsteori. Du skriver en B-uppsats och sista terminen en C-uppsats i ämnet företagsekonomi.

Du lär dig allt det som företagsekonomer lär sig, men vi vinnlägger oss om att sätta in kunskaperna i ett sammanhang av kulturprojekt, kulturpolitik och kulturteori. Du läser därför följande kurser i kulturvetenskap och humaniora: Kultur- och konstbegrepp; Estetikens idéhistoria, Kulturstudier och estetisk teori; Medierna, offentligheten och moderniteten och kurser i kommunikation; Kultur- och designpolitik samt Kulturmanagement. I mitten av utbildningen får du även göra en tio veckors praktik i en kulturorganisation som du får välja själv.

Utbildningen förbereder dig för ett kreativt yrke. Du bör vara initiativrik och ha förmågan att bemöta såväl konstnärer som medborgare, publik och finansiärer. Ditt engagemang och din förmåga till samarbete är det som avgör projektens framgång. Det här har vi tagit fasta på genom att skapa ett mångsidigt program. Du jobbar bland annat med att i mindre projekt studera och analysera kulturinstitutioner och företag ute i praktiken.

Programmet ger dig de dubbla kompetenser som behövs i samhället idag: en gedigen företagsekonomisk grund och en god humanistisk bildning. Konst, kultur och ekonomi – en estetisk ekonomutbildning!

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta i privata eller offentliga organisationer med bäring på kultur och samhälle. Våra studenter är väl sedda i kultursektorn och de flesta tidigare studenter jobbar inom kulturområdet. Inom kultursektorn handlar det framför allt om uppgifter som projektledning, publikarbete, marknadsföring och administration. Inom kommunerna arbetar tidigare studenter på kulturförvaltningar, i kulturprojekt och i barn- och ungdomsverksamhet. En del tidigare studenter jobbar även som egna företagare och som projektanställda, exempelvis som producenter för fria teatergrupper, med eget musikförlag eller med marknadsföring av kulturprojekt.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2014

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Kultur- och konstbegrepp, Ekonomisk vetenskap och metodlära, Kommunikation, Medierna, offentligheten och moderniteteSamhälle, marknad och företagande, Projektorganisering och projektledning, Redovisning och beskattning, Kultur- och designpolitik
År 2Termin 3Termin 4
Strategisk marknadsföring, Kulturmanagement, Ekonomistyrning, Immaterialrättsliga avtal.Praktik inom programmet KKE, Estetikens idéhistoria, Kritik och förmedling
År 3Termin 5Termin 6
Kulturstudier och estetisk teori, Investering och finansiering, Grundläggande organisationsteori, B-uppsatsFöretagsekonomi C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Lovisa Thurfjell har läst programmet Konst, kultur och ekonomi på Södertörns högskola

Lovisa Thurfjell har läst programmet Konst, kultur och ekonomi på Södertörns högskola

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Följ KKE på Facebook