Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43809

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43858

Magisterprogram i internationellt företagande

Program 60 högskolepoäng

De internationella frågorna blir allt viktigare i yrkeslivet. Goda kunskaper i internationell ekonomi, internationellt företagande och internationell rätt, erfarenheter av att bo och verka i andra länder och goda språkkunskaper ger därför en god grund för ett framgångsrikt yrkesliv.

Utbildningens innehåll

Genom programmet skaffar du dig teoretisk insikt och praktisk erfarenhet av internationellt företagande, bland annat i det nya Europa och tillväxtmarknaderna i Asien. Du skaffar dig också en klar och tydlig bild av världsmarknaden ur ett internationellt ledarskapsperspektiv. I programmet förklaras både teoretiska och praktiska begrepp avseende internationellt företagande och den pågående globaliseringsprocessen. Vidare fokuserar programmet på samordningsmekanismer i multi- och transnationella företag, internationella tillväxtstrategier, strategier för forskning och utveckling, marknadsförings- och tillverkningsfunktioner samt frågor avseende utformning av organisationer och bildande av dotterbolag och filialer.

Examen

Ekonomie alternativt Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för internationella ekonomer är god. Magisterprogrammet i internationellt företagande ger en lämplig grund för anställning på bland annat marknadsavdelningar inom bolag, banker, försäkringsbolag, branschorganisationer, internationella organisationer och institutioner samt forsknings- och konsultföretag. Det har visat sig att ekonomprogrammets internationella inriktning har varit framgångsrik. Många av de studenter som har läst programmet arbetar idag med internationella frågor i Sverige och utomlands.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Forskning om det globala företaget, Internationella förvärv, fusioner och omstruktureringarMagisteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.