Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Anmälan

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43810

Magisterprogram i företagsekonomi

Program 60 högskolepoäng

Programmet ger fördjupade kunskaper i företagsekonomi med fokus på innovationsverksamhet och förnyelse i företag och organisationer. Genom utbildningen utvecklas dina teoretiska och metodologiska kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi.

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammet omfattar två terminers heltidsstudier. Under första terminen läser du ämneskurser på avancerad nivå och fördjupar dina metodkunskaper. Andra terminen ägnas åt examensuppsats som omfattar 30 högskolepoäng. Du lär dig att planera och genomföra en kvalificerad vetenskaplig undersökning inom en given tidsram.

I den globala konkurrens som råder idag inriktar företag och organisationer sina krafter på entreprenörskaps- och innovationsförmåga. Utbildningen ger insikter och fördjupade kunskaper i hur företag och organisationer utvecklar och utnyttjar sin innovationsförmåga i den globala konkurrensen. Du lär dig i att använda dina teoretiska och metodologiska kunskaper som verktyg för att kunna identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska frågeställningar. Programstudierna ger dig relevanta och fördjupade metodkunskaper och adekvat tillämpningserfarenhet.

Examen

Ekonomie alternativt Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig förutsättningar för att utföra kvalificerade och självständiga arbetsuppgifter. Du får en bred utbildning med spetskompetens inom entreprenörskaps- och innovationsfält. Din unika kompetens kan leda till arbete som ”förändringsagent” inom de mest skiftande områden i olika företag och organisationer.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Innovation, Entreprenörskap och företagande, Förändringens dynamik i teori och praktik, Ledning av förändrings- och förnyelseprocesser, ForskningsmetodikMagisteruppsats i företagsekonomi

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.