Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43811

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43883

Masterprogram i företagsekonomi

Program 120 högskolepoäng

Omvärldsförändringar, såväl institutionella som ekologiska, teknologiska, ekonomiska, politiska och demografiska sker i allt snabbare takt. Detta leder till bland annat ökad osäkerhet och gör företagen sårbara för en global konkurrens, även på hemmaplan. Men omvärldsförändringar medför inte bara hot utan också möjligheter.

Utbildningens innehåll

Programmet ger fördjupade kunskaper i företagsekonomi med fokus på innovationsverksamhet i företag och organisationer. Du får fördjupa dig främst i företagandets villkor i en global kontext och i hur företag och organisationer utvecklar och utnyttjar sin innovationsförmåga att bemöta konkurrensen. Du får möjlighet att träna din analytiska förmåga för att hantera omvärldsförändringar, att bemöta hotet och ta tillvara möjligheterna samt leda utvecklingen. I nära samarbete med forskningsgrupperna i de olika delämnena i företagsekonomi får du lära dig att använda teoretiska och metodologiska kunskaper som verktyg för att identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska frågeställningar. Programstudierna ger dig fördjupade metodkunskaper och adekvata tillämpningserfarenheter.

Programstudierna omfattar fyra terminers heltidsstudier. Under termin två kan du välja att läsa fristående kurser eller studera utomlands.

Examen

Ekonomie alternativt Filosofie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig goda förutsättningar för att självständigt utföra kvalificerade arbetsuppgifter. Du får en bred utbildning med spetskompetens inom entreprenörskap och företagande. Kompetens i förändringsanalys och entreprenörskap är en unik och efterfrågad kompetens i samhällets alla sektorer. Din utbildning kan leda till arbete inom de mest skiftande områden och ger dig även behörighet till högre akademiska studier i forskarutbildning.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Innovation och entreprenörskap, Förändringens dynamik i teori och praktik, Ledning av förändrings- och förnyelseprocesser, Innovation, Institution och konkurrens i en global kontextQuantitative Research Methods, Qualitative Research Methods, Perspektiv på innovation, organisation och företagande
År 2Termin 3Termin 4
Valbara kurserMasteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.