Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Matematik C).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2 a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Matematik 3b / 3c).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: VT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43964

Journalistik och multimedia

Program 180 högskolepoäng

Journalistik och multimedia är en av landets mest sökta högskoleutbildningar. Vi tar journalistiken ett steg vidare och utbildar dig till det medieföretagen vill ha idag och kommer att behöva i framtiden. Du får en bra grund i god traditionell journalistik, spetsad med den nya medietekniken.

Observera att höstterminen 2018 startar Journalistik och digitala medier (JDM) som bygger vidare på Journalistik och multimedia (JMM).

Utbildningens innehåll

Programmet Journalistik och multimedia (JMM) är en modern journalistutbildning som ger dig den kompetens som medieföretagen allt mer efterfrågar. Kombinationen av journalistik och medieteknik gör att du blir attraktiv för många medieföretag och för flera olika typer av arbetsuppgifter. Våra lärare har erfarenhet från såväl yrkeslivet som från forskning kring journalistik och medieteknik.

Du tränar förmågan att söka, tolka och värdera information samt att bearbeta och presentera resultatet i såväl webbaserade medier som dagspress, tidskrifter, radio och tv. Kritiskt tänkande kring mediernas roll i samhället, medieteori och yrkesetiska frågor är ett genomgående tema i utbildningen.

Du övar dig i nyhetsvärdering, källkritik och research och arbetar med journalistiska genrer som aktualitetsjournalistik, reportage, kultur- och opinionsjournalistik. Arbetet sker i en realistisk redaktionsmiljö för flerkanalspublicering.

Till detta kommer kunskaper i multimedia. På utbildningen får du lära dig hur du kan förmedla journalistik i nya kanaler genom att kombinera ord, bild, ljud, film och interaktivitet.

Den sista terminen använder du de kunskaper du förvärvat under utbildningen i ett fördjupat projektarbete, gärna i nära samarbete med ett medieföretag. Programmet avslutas med en längre praktik som är ett bra sätt att komma in i arbetslivet.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du söka jobb inom till exempel press, radio och tv. Många av våra tidigare studenter har framför allt efterfrågats på webbredaktioner på stora medieföretag som SVT, SR, DN, SvD, Aftonbladet och Expressen.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå inom journalistik eller att bygga på med en hel termin journalistisk praktik.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2014

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Journalistik A, 30 hpJournalistik B, 30 hp
År 2Termin 3Termin 4
Mediegestaltning och Medieteknik, 7,5 hp resp 22,5 hpMedieteknik och Mediegestaltning, 22,5 hp resp 7,5 hp
År 3Termin 5Termin 6
Journalistik C, 30 hpJournalistik i nya medier och praktik, 30 hp

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Sharzads mål och drömmar är hennes drivkrafter

Sharzads mål och drömmar är hennes drivkrafter

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.