Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43856

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43877

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi

Program 180 högskolepoäng

IMER-programmet ger dig två arbetsmarknadsinriktade spår mot framtiden. Det ena är internationell migration och etniska relationer, som du läser för att du är intresserad av möjligheter och utmaningar i ett mångkulturellt samhälle. Det andra ger dig kompetens inom ett av sex områden.

Utbildningens innehåll

Internationell migration och etniska relationer (IMER) är ett program som ger dig kunskaper om en mängd aspekter kring minoriteter, migration och integration i Sverige och hur den svenska staten förhåller sig till den kulturella mångfalden. Du läser programmet för att du tycker att dessa frågor är intressanta och att det är spännande att hantera de möjligheter och utmaningar som ett mångkulturellt samhälle för med sig.

Programmet omfattar två spår i en unik kombination, dels IMER-frågorna, dels sex fördjupande huvudområden varav du kan välja ett: etnologi, historia, religionsvetenskap, offentlig rätt, sociologi eller statsvetenskap.

Den första terminen handlar helt om IMER-frågor. Den omfattar bland annat den politik som har förts när det gäller invandrare och ursprungsbefolkningar i Sverige. Den ger också en introduktion till de grundläggande begrepp och teorier som används när de här frågorna diskuteras. Under terminen ges även kunskaper om de största utomeuropeiska minoriteterna i Sverige och inkluderar möten med företrädare för minoritetsorganisationer. De fyra delkurserna du läser under denna termin är: Sveriges mångfald genom tiden, Social mångfald i Sverige, Integration och segregation i det urbana landskapet samt Etniska och religiösa grupper i dagens Sverige.

Under den andra terminen skaffar du dig generella kunskaper om bland annat rättsarv, offentlig rätt, lagstiftning och hur svensk förvaltning är organiserad. Terminen avslutas med en delkurs om migrationens utveckling i Sverige och Europa. De fyra delkurserna är: Svensk politik och förvaltning, Svenskt juridiskt material, Det svenska och internationella rättssystemet samt Migrationens ansikten i moderna Sverige och Europa.

De tre följande terminerna läser du det huvudområde du har valt som inriktning.

Den sista terminen är starkt kopplad till arbetsmarknaden. Det innebär tio veckor kvalificerad utredningsmetodik och tio veckor projektarbete.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet sociologi

Efter utbildningen

Världen är i ständig förändring, liksom arbetsmarknaden. Frågor om etniska relationer och mångfald kommer dock att vara minst lika viktiga i samhället och i näringslivet i framtiden som de är idag.

IMER-programmet är unikt, eftersom det ger dig två tydliga styrkor på arbetsmarknaden. Du är med andra ord inte begränsad till ett arbetsområde, utan har två kompetenser att välja mellan när du ska visa upp dig för en möjlig arbetsgivare.

Ett exempel: Om du är intresserad av ett arbete som mångfaldshandläggare eller av ett arbete som behandlar liknande integrationsfrågor framhåller du att du har gått IMER-programmet. Om du söker jobb som utredare på kommunen kan det snarare vara din specialisering i ett huvudområde som är intressant att lyfta fram.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Etniska relationer – interkulturell kompetensEtniska relationer – politik, offentlig rätt och migration
År 2Termin 3Termin 4
A-kurs i huvudområdetB-kurs i huvudområdet
År 3Termin 5Termin 6
C-kurs i huvudområdetKvalificerad utredningsmetodik och projektarbete eller praktik

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Alvaro Zagal har läst Internationell migration och etniska relationer (IMER), inriktning sociologi.

Alvaro Zagal har läst Internationell migration och etniska relationer (IMER) inriktning sociologi.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Kontakt:

Har du frågor? Maila gärna:
imer@sh.se